Hopp til innhold

Kan få eget reservat: – Hvaldimir er ensom og utrygg ute i det fri

En fjord i Finnmark kan bli verdens første hvalreservat i havet, dersom en egen «Hvaldimir-organisasjon» får det som de vil. Men Fiskeridirektoratet mener den verdensberømte hvithvalen har det best i det fri.

Hvaldimir

Organisasjonen OneWhale mener Hvaldimir er ensom og utrygg ute i det fri. De jobber nå på spreng med å få på plass et hvalreservat i en uberørt finnmarksfjord.

Foto: Jane Evelyn Karlsen / PRIVAT

Organisasjonen OneWhale har som sitt hovedmål å beskytte kjendishvalen Hvaldimir. For å klare det, mener de det beste for hvithvalen er å bli plassert i et hvalreservat.

– Etter å ha fulgt Hvaldimir tett i to og et halvt år er jeg overbevist om at dette er den beste løsningen, sier Regina Crosby Haug, som er grunnleggeren av organisasjonen.

Derfor har de samlet inn penger og samarbeidet med Hammerfest kommune for å sperre av en fjord i Finnmark med not så Hvaldimir skal få et hjem. OneWhale har besøkt flere fjorder utenfor Sørøya i Hammerfest og sier flere kan egne seg.

Regina Crosby i One Whale fotograferer munnen til Hvaldimir for å se hvordan tannhelsa hans er.

Regina Crosby Haug har fulgt Hvaldimir i flere år. Først var målet å lage en dokumentarfilm, men nå vil hun opprette et hvalreservat for å hjelpe den kjente hvithvalen.

Foto: Inge Wegge / One Whale

Det finnes et hvalreservat på Island, men dette er i et basseng og ikke i sjøen slik det var tiltenkt og som OneWhale planlegger i Finnmark.

– Dette er en historie om en ensom spionhval som ikke har det så helt greit langs kysten. Nå har Hammerfest muligheten til å ta en helterolle i historien, sier Katrine Næss, som har vært prosjektleder for en mulighetsstudie for å etablere et hvalreservat i Hammerfest.

Katrine Næss, Visit Hammerfest

Katrine Næss mener at det å få etablert et hvalreservat vil gi et trygt og godt miljø for Hvaldimir og andre sosiale hvaler.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Hvaldimir, også kjent som «Hvaldi», ble verdenskjent etter at han dukket opp ved Finnmarkskysten i 2019.

– Eliminerer farer

Nå svømmer Hvaldimir fritt. Etter å ha hatt tilholdssted i havnebassenget i Hammerfest sommeren 2019 har han siden høsten samme år beveget seg stadig lenger sørover langs norskekysten.

De siste månedene har den berømte hvithvalen blitt observert utenfor kysten i Trøndelag.

Hvaldimir har ofte oppholdt seg i nærheten av oppdrettsanlegg langs kysten, noe Katrine Næss mener kan føre til farlige situasjoner. Både med tanke på Hvaldimir, de ansatte på anleggene og også miljøet, i form av lakserømming hvis Hvaldimir lager hull i laksemerdene.

– I et hvalreservat vil han være trygg. Risikofaktorene som er rundt ham i dag vil elimineres.

Næss peker på at han er en sosial hval og at mennesker er «hans flokk».

– Det har han bevist langs hele kysten der han trekkes mot folk. Ved å ha ham i reservatet hvor det vil være ansatte hele året, vil det være et miljø der han har flokken sin rundt seg. Et liv med stimuli og kjærlighet, sier Næss.

Men ikke alle er enige i at et reservat er det beste for hvalen.

Fisker Joar Hesten med hvithval
Hvaldimir ble først sett utenfor Ingøy i april 2019.
Statsministeren møter Hvaldimir
Deretter dro han til Hammerfest, hvor han fikk hilse på daværende statsminister Erna Solberg.
Hvaldimir under vann
Etter korte opphold i Alta, Tromsø og Hammerfest igjen, tok Hvaldimir turen til Hamarøy.
Hvaldimir ligger i vannskorpen. I bakgrunnen er snødekte fjell. Hvaldimir har munnen åpen og de skimter dårlige tenner.
Ferden sørover fortsatte, og Hvaldimir stoppet innom både Brønnøysund, Vevelstad og Bindal.
Hvaldimir
Etter Nordland var Trøndelag reisemålet og hvor han er nå. Der har Hvaldimir blitt observert både i Flatanger og ved Otterøya.

– Sirkushest

I Facebookgruppa «Hvaldimir Beluga whale/hval Hammerfest Norway» er det mange som er kritiske til å fange hvalen og sperre ham inne i en fjord.

– Han klarer seg helt fint alene og det blir helt feil at han skal være en slags sirkushest for OneWhale, sier Linda Ottesen Røkenes, en privatperson som har engasjert seg i saken.

– Det at de skal lage film om han og tjene penger på ham syns jeg blir helt feil, sier Ottesen Røkenes.

Hvaldimir

Regina Crosby Haug og Katrine Næss vil at hvalreservatet skal kunne ta imot flere hvaler enn Hvaldimir.

Foto: NRK

Det finnes ikke noe statlig program eller prosjekt som følger med på Hvaldimir i Norge.

Likevel har Fiskeridirektoratet det overordnede ansvaret for hvalen. De mener Hvaldimir ikke trenger et reservat.

– Med bakgrunn i hvordan hvalen lever i dag, så ser ikke vi noe poeng i å fange den og sperre den inne i et reservat. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om noen svært alvorlige hendelser heller. Så vi vil helst se at den lever slik den gjør nå, sier senior kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve.

Seniorrådgiver Olav Lekve

– Vi betrakter Hvaldimir som et viltlevende dyr og da er det naturens gang som bestemmer, sier seniorrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet.

Foto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

– Han har levd i Norge i bortimot tre år nå, og han er i stand til å finne sin egen mat. Det beste for Hvaldimir er å få leve fritt, sier Lekve.

NRK forklarer

Gåten Hvaldimir

Hvor kommer Hvaldimir fra?

Ettersom Hvaldimir er en tam hvithval, er det mange teorier om hvor han kommer fra. Likevel er det ingen som har tatt kontakt med Fiskeridirektoratet og meldt ifra om at de savner ham.

Russisk spion?

I begynnelsen ble det spekulert på om den sosiale hvithvalen stammet fra det russiske forsvaret. Grunnen var at Hvaldimir var iført et stramt seletøy merket «St. Petersburg». PST ble satt på saken. Dette ble aldri bekreftet.

Terapihval?

Deretter mente tidligere journalist og eks-konsul Morten Vikeby at hvithvalen egentlig het Semjon og hadde rømt fra et russisk terapianlegg i 2008. At det var samme hval ble senere avkreftet, men teorien om at Hvaldimir kom fra dette anlegget lever ennå.

Så man vet ikke?

Nei. Foreløpig er ingen teorier blitt verifisert, så man vet ikke hvorfor Hvalidimir har latt mennesker få klappe seg på snuten, utført triks og har opptrådt som et menneskekjært dyr.

Reservater på land

Mye gjenstår likevel før dette kan skje. Men Hammerfest kommune har sagt at de er positivt innstilt og har bedt administrasjonen se på saken.

– Utfordringen her er at dette er noe ingen har gjort før. Men jeg foretrekker å se på det som en mulighet og ikke et problem, sier Øyvind Sundquist, som er avdelingsleder for planavdelingen i Hammerfest kommune.

Øyvind Sundquist

Øyving Sundquist i Hammerfest kommune er sikker på at det å etablere et hvalreservat vil kunne føre til økt turisme. – Historien om Hvaldimir er helt utrolig, sier han.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche

– Dette gir veldig store muligheter for kommunen. Og det syns jeg folk bør tenke litt på før man går amok på Facebook og fokuserer på problemer.

Sundquist forteller at de allerede har hatt møter med Statsforvalteren og Kystverket. Han peker videre på at det allerede finnes reservater på land, både for moskuser og for fjellrev.

Det er kanskje ikke så unaturlig. Det er en hvalart som lever her naturlig. Vi tar bare vare på et tamt dyr som er født og oppvokst i fangenskap og ikke klarer seg uten mennesker.

Museum og hvalsafari

Katrine Næss forteller at i planene om hvalreservat ligger det også et ønske om et eget besøkssenter eller hvalmuseum i Hammerfest by. I tillegg er planen å selge eksklusive hvalsafariturer ut til reservatet.

– Sammenlignet med dagens situasjon får man et regulert reiseliv rundt Hvaldimir, på hans premisser, sier Næss, og legger til at de ser for seg at alt overskudd fra hvalturismen vil gå til å drifte hvalreservatet.

Hvaldimir i Alta

Mange mennesker har hatt lyst til å hilse på kjendishvalen. Her fra da han for en kort stund opphold seg i Alta.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Regina Crosby Haug lager en film om Hvaldimir som etter planen skal vises på besøkssenteret.

OneWhale, som i dag har frivillige som daglig følger med på Hvaldimir, får sine penger gjennom donasjoner. Nå skal de reise til USA og holde egne pengeinnsamlingsaksjoner der.

Olav Lekve i Fiskeridirektoratet sier det er bra at organisasjonen beskytter Hvaldimir ved risikoer ved oppdrettsanlegg. Ut over det har de ikke noen kommentar til at private personer eller organisasjoner engasjerer seg,

– Så lenge Hvaldimir ikke blir forstyrret unødig, sier Lekve.