Hopp til innhold

Ølen betong-saken ankes

Ølen betong-saken ankes til lagmannsretten. Det melder NTB. Bedriften gikk til erstatningssøksmål mot staten for tap de mener selskapet er påført som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST. De krevde rundt 140 millioner kroner av staten.