Ny avtale om laksefiske

Den finske Riksdagen har i dag vedtatt forslaget til ny avtale om laksefiske i Tanavassdraget. Avtalen vil redusere turistfisket på finsk side kraftig, fra 33.000 solgte døgnkort de siste årene, til 11.000 hvert år i framtida. Det samme antall døgnkort kan selges på norsk side. Avtaleforslaget skal behandles i Stortinget innen utgangen av mars.