Hopp til innhold

F-35 overvåket russiske fly utenfor Finnmark

For andre dag på rad har norske F-35 jagerfly rykket ut for å sjekke russiske militære fly langs norskekysten.

Russisk Mainstay overvåkningslfy og norsk F-35

Et av Luftforsvarets F-35 følger et russisk overvåkningsfly av typen Beriev A-50 utenfor norskekysten onsdag denne uka.

Foto: Luftforsvaret / Militært foto

Tre alarmer på to dager. Det gikk på morgenen i dag ny alarm på Evenes, utrykningsbasen for de nye F-35 jagerflyene.

Det var tidlig torsdag at russiske militære luftstyrker fløy ut fra Barentshavet. De russiske flyene opererte nord av Finnmark.

Møtet mellom de russiske flyene og de norske F-35 jagerne ble også observert på nært hold av ett av forsvarets Orion P-3 overvåkningsfly.

Høy aktivitet i nord

– Flere av de ulike russiske flyene ble identifisert. Etter aktiviteten nord av Finnmark satte to av de russiske strategiske bombeflyene kursen ut i Norskehavet og fløy sydover. Det opplyser kommunikasjonssjef i Luftforsvaret Stine B. Gaasland til NRK.

Russisk tankfly av typen II-78 klar til å fylle tanken på et Tupolev-142 overvåknings og anti-ubåt. Hendelsen fant sted utenfor kysten av Finnmark i morgentimene i dag. Flytypene kalles Midas og Bear F i Nato.
Foto: Luftforsvarets Orion P3

Russiske strategiske bombefly inn mot britiske interesseområder utløste ny utrykning også i dag fra det britiske luftforsvaret. Flere Typhon-jagerfly ble sendt ut for å møte de russiske bombeflyene.

Både norske og britiske jagerfly var også oppe i luften onsdag. Da for å følge med på to andre russiske langtrekkende strategiske bombefly av typen TU-95. De fløy også da utenfor norskekysten og ned mot England.

NATO beordret i går de nye norske F-35 fly fra QRA-beredskapsbasen på Evenes på vingene for første gang. Senere på dagen gikk det ny alarm. Den høye russiske militære aktiviteten gjorde at det også ble utrykning i dag.

Støtte fra Ørlandet

I tillegg deltok to norske F-35 fra basen på Ørlandet utenfor Trondheim. QRA er Nato-forkortelsen for Quick Reaction Alert.

De norske jagerflyverne identifiserte både et russisk overvåkningsfly av typen Beriev A-50 (Nato-navn Mainstay) og strategiske russiske bombefly av typen Tupolev-95 (Nato-navn Bear).

Mainstay

Dette russiske overvåkningsflyet fløy langs norskekysten i går. Flyet er av typen Beriev A-50 og er et såkalt varslings og kontroll fly.

Foto: Luftforsvaret / Militært foto

I tillegg besto den russiske flygruppen av to Tupolev-142, som er maritime rekognoseringsfly med anti-ubåt utrustning og våpen.

Koordinert mellom Norge og England

De russiske flyene ble oppdaget av kontroll- og varslingspersonell i Sørreisa. Fra Sørreisa ble det også koordinert direkte med det britiske luftforsvaret (RAF).

Det ble sendt opp britiske Typhoon jagerfly fra RAF basen Lossiemouth i nordøstre del av Skottland. De britiske jagerflyene gikk de russiske flyene i møte.

Gruppen av større strategiske russiske fly var støttet av flere jagerfly av typen MiG-31 fra baser på Kolahalvøya.

– Oppdraget ble løst i henhold til vanlige prosedyrer, og på en trygg og forutsigbar måte, sier kommunikasjonssjef Stine B. Gaasland i Luftforsvaret.

Hvis vi ser til QRA-statistikken er jo dette som første gang F-35 beordres ut. Hvis vi ser til fjoråret hadde vi totalt 34 utflyvninger og identifiserte 58 fly.

Russiske bombefly har vært på tokt langs norskekysten to dager på rad.

Russiske bombefly har vært på tokt langs norskekysten to dager på rad.

Kan ikke identifisere alle

Antall identifiserte fly omfatter ikke alle ukjente fly nært norsk luftrom. Våre radarer kan eksempelvis fange opp en gruppe på flere fly, men vi kan velge å finne og identifisere noen av de.

Russisk overvåkningsfly eskortert av norsk F-35 jagerfly.

Russisk overvåkningsfly eskortert av norsk F-35 jagerfly.

Foto: Luftforsvaret / Militært foto

Det viktigste for oss er ikke nødvendigvis å identifisere alle, men å følge bevegelsene. Noe vi også gjorde under gårsdagens aktivitet, sier kommunikasjonssjefen i Luftforsvaret til NRK.

Det russiske forsvarsdepartementet har bekreftet på sine nettsider at det var to TU-95 langtrekkende strategiske bombefly som fløy i internasjonalt luftrom over Barentshavet, Norskehavet og den nordøstlige delen av Atlanterhavet i går.

Oppdragene er rutine

De strategiske bombeflyene var eskortert av MIG-31 jagerfly fra Nordflåtens luftving.

Fra russisk side bekreftes det at de russiske flyene ble møtt av allierte jagerfly på oppdraget.

Det skrives også på nettsiden til det russiske forsvarsdepartementet at slike langtrekkende oppdrag er ren rutine. De flys stadig i internasjonalt luftrom over Nord-Atlanteren, og følger strengt internasjonale luftfartsregler.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark