Norges nest største eksportnæring frykter at USA vil stoppe frihandel

Begge presidentkandidatene i USA har snakket negativt om frihandel i løpet av valgkampen, og nå frykter sjømatnæringa at de ikke vil få tilgang til det enorme amerikanske markedet.

Trålpose

FISK. En trålpose dras opp i en av de mange trålerne som er med på å sikre milliardinntekter til Norge. Nå frykter næringen at eksportveksten skal stoppes av en ny amerikansk president.

Foto: Brennpunkt / NRK

– Det er en bekymring jeg deler fordi det har vært mye snakk om handelshinder og å si opp handelsavtaler i den amerikanske presidentvalgkampen. For Norge som en mellomstor økonomi som er veldig eksportavhengig, så er vi avhengig av tilgang til markedene, sier utenriksminister Børge Brende til NRK.

Sjømatnæringa er Norges nest største eksportnæring etter oljeindustrien, og har ved utgangen av tredje kvartal i år eksportert for 65 milliarder kroner. Det er en økning på hele 26 prosent sammenlignet med 2015, og USA er et av de voksende markedene.

– Vi er avhengig av frihandel

– For Norge som sjømatnasjon er vi avhengig av frihandel i verden. Vi er avhengig av at USA går foran og skaper mest mulig akspet for handel. Vi har sett i denne valgkampen at både venstresiden med demokratene og også Trump har vært negativ til frihandel, sier Geir Ove Ystmark om sin bekymring.

Han er direktør i Sjømat Norge og er blitt bekymret for at en ny president kan sette en stopper for den gode veksten næringen har i USA. Og den har vært formidabel:

– Verdien av sjømateksporten til markeder som for ti år siden var beskjedne, har nå både doblet, femdoblet og nidoblet seg. USA, Italia og Sør-Korea er gode eksempler på sterke vekstmarkeder som viser bredden i norsk sjømateksport. Til USA går det nå mye laks, ørret, torsk og krabbe, skriver kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Brende hadde nylig et møte med USAs handelsminister for å diskutere problemstillingen.

– Der diskuterte vi hvordan vi i fremtiden også kan se for oss bedre markedstilgang for norske produkter, selvfølgelig ikke bare sjømatnæringens produkter, men hele det internasjonale rammeverket for handel, sier Brende.