Hopp til innhold

Ny teknologi i fiskerinæringen: – Jeg tror det vil revolusjonere bransjen

I løpet av neste år kan man få vite alt om kvaliteten på en fisk – før man skjærer den opp. Det gir helt nye muligheter for å sikre kvalitet i alle ledd, mener fiskekjøper.

– Hvis man vet hvordan kvaliteten er på råstoffet, så kan man styre produksjonen. Det er bedre å bruke det til det er best egent til, sier forsker i Nofima, Stein-Kato Lindberg.

Et spesialkamera gjør det nå mulig å finne ut kvaliteten på fisken, før den fileteres.

Alt fra blodmengde, hvilken fiskeart det er, om den har skader etter fangst, eller om fisken har vært fryst og tint kan nå registreres.

Ved hjelp av to lyslinjer på samlebåndet ser kameraet på hvordan lyset blir absorbert inni fisken, og kan ut ifra dette fortelle om fiskens kvalitet.

fiskekamera

Slik blir analysen fra kameraet seende ut. Her kan man se hvilken fiskeart det er, hvor mye blod den inneholder og om det har oppstått skader under fangst.

Foto: HySpex/Prediktera

Det er Nofima som står bak utviklingen av denne teknologien. Selskapet er et norsk matforskningsinstitutt som driver næringsrettet forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat. Forsker i Nofima, Stein-Kato Lindberg, forklarer at denne type teknologi vil kunne styrke produksjonen.

– Hvis vi vet hvor mye blod det er i fiskekjøttet på rundfisken før den går i produksjon, kan man bruke den til det den egner seg best til. Da vet man kvaliteten på råstoffet og hvilket produkt man får ut av det, sier Lindberg.

Fiskekamera

Nofima er firmaet bak teknologien. – Den har tidligere blitt brukt til forskning, men nå skal den tas i bruk kommersielt, sier forsker, Stein-Kato Lindberg.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Øke kvaliteten

Hos Lerøy i Båtsfjord blir den nye teknologien prøvd ut.

For dem er en av de største utfordringene å kunne vite kvaliteten på hver enkelt fisk, når volumet er så stort. Råstoffsjef i Lerøy, Ørjan Nergaard, tror denne type teknologi vil gi en større forutsigbarhet.

– Selv en garva fiskekjøper vil slite med å se kvaliteten på en fisk. Den kan se fin ut utenpå, men inni kan det være blod eller slagskader som vi ikke får med oss. Denne maskinen ser igjennom hele fisken, sier Nergaard.

Fiskekamera

Råstoffsjef i Lerøy, Ørjan Nergaard, mener denne teknologien vil revolusjonere bransjen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Slutt på krangelen på kaien

Maskinen skal lanseres for det kommersielle markedet i løpet av sensommeren 2020, og Nergaard håper at de i 1. januar 2021 har en del slike maskiner rundt om på Lerøy sine anlegg.

– Jeg tror denne teknologien vil revolusjonere bransjen. Slik får vi hevet kvaliteten på norsk fisk. Det er jeg ganske sikker på, sier råstoffsjef i Lerøy.

Nergaard tror dette vil være positivt for alle parter og at bunnlinja vil øke både på landsiden og sjøsiden.

– Jeg tror det er veldig positivt. Man får en korrekt nøytral vurdering av råstoffet og man slipper disse kranglene på kaikanten som man ofte ser i dag.

Nyheter fra Troms og Finnmark