Nobina tester ikke bussene godt nok

Nobina har hatt for mange problemer med bussene, sier Magnar Nilssen, markedssjef i Nobina Tromsø

Etter flere uhell den siste tiden vil nå selskapet gjøre tiltak for å at bussene skal unngå å skli på det glatte føret.

Nilssen innrømmer at bussene burde vært bedre testet før de ble kjøpt.