Hopp til innhold

Norsk nei til Kina-radar på Svalbard

Norge sier nei til Kina som har ønsket å bygge en stor radarantenne på Svalbard.

Nordlysstasjon på Svalbard

På det såkalte Gruve 7-fjellet ligger det internasjonale radaranlegget på Svalbard. Kina får nå nei til å bygge sin egen radar i området.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

– Formålet med anlegget er å drive forskning i verdensrommet. Men teknologien har også andre bruksområder. Etter en helhetsvurdering ønsker vi ikke en slik antenne på Svalbard, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Kunnskapsdepartementet.

Kina er med i EISCAT, en organisasjon som eies av forskningsråd og institutter i Finland, Japan, Kina, Norge, Storbritannia, Sverige, og Tyskland.

To anlegg i dag

I dag har Eiscat to store parabolantenner på 32 meter og 42 meter på Gruve 7-fjellet utenfor Longyearbyen på Svalbard.

Formålet med anleggene er å drive med grunnforskning av det som skjer mellom jorda og sola, blant annet nordlysforskning.

Kina ville betale

Kina ble for få år siden medlem av EISCAT. De har ivret for å få bygd en tredje radarantenne med en diameter på 50 meter ved Longyearbyen. Anlegget på Svalbard skulle kunne studere øvre polaratmosfære, nordlyset og vekselvirkningene av solvind.

Kina har foreslått selv å betale store deler av regninga for et nytt anlegg til flere hundre millioner kroner. Forslaget er blitt grundig vurdert av norske myndigheter.

Vil ikke utdype

Nå har kineserne fått beskjed fra Norge om at dette ikke blir aktuelt. Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Kunnskapsdepartementet vil ikke utdype hva som legges i en «helhetsvurdering» om hva teknologien i radaren kunne brukes til.

– Vi har hatt en grundig saksbehandling og vurdert alle argumenter for og imot en slik antenne.

– Har Utenriksdepartementet vært med på denne avgjørelsen?

– Saka er grundig utreda, og dette er vår beslutning, sier Hjukse i Kunnskapsdepartementet.

Kina driver forskning på Svalbard

Hun sier at det ikke har kommet noen reaksjoner fra kinesisk hold etter avslaget fra Norge.

Kina har allerede forskningsaktivitet på Svalbard. I Ny-Ålesund er det en kinesisk forskningsstasjon, der man blant annet jobber med marinbiologi, glasiologi, nordlys og øvre atmosfære.

– Politiske årsaker

Seniorrådgiver Tor Bjørn Arlow ved NTNU i Trondheim er ekspert på Svalbards historie. Han tror det både er faglige og politiske årsaker til at Norge sier nei til denne kinesiske radarantenna på Svalbard.

– Det er nærliggende å tro at det er det vanskelige politiske klimaet mellom Norge og Kina som gjør at norske myndigheter er tilbakeholdne med å godta slike etableringer på Svalbard.

NRK anbefaler