Naturen skaper trafikkfare

Turister på veiene i Lofoten har vanskeligheter med å holde blikket på trafikken. Nordland politidistrikt mottar daglig bekymringsmeldinger om vinglete kjøring og farlige situasjoner, nettopp på grunn av Lofoten sin særegne natur.