Nå blir det lange køer og mye venting i Tromsø

Tromsøbrua skal asfalteres, og det forventes lange køer på kveldstid og morgenen i to uker fremover, melder Statens vegvesen.

Tromsø

Skal du tidlig av gårde om morgenen, kan det være lurt å være ute i god tid.

Foto: Robert Greiner/NRK

Det har pågått mye vedlikeholdsarbeid av veiene i Tromsø det siste året. Og nå skal også Tromsøbrua få et nytt løft.

Statens vegvesen melder at de ifra onsdag og frem til 12. juni vil stenge Tromsøbrua for trafikk mellom klokken 22.00 og 07.00. Likevel kan kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy passere.

Det vil åpnes for å kjøre til og fra fastlandet gjennom Tromsøysundtunnelen.

Tunnelen er fortsatt stengt i ett løp på dagtid, men på nattetid denne perioden er det satt opp kolonnekjøring med ledebil.

– Bilister må regne med ekstra ventetid som følge av at trafikken skal ledes i kolonner gjennom tunnelen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet utfører arbeidet på vegne av Troms fylkeskommune.

Tromsøysundtunnelen

Arbeidet med Tromsøysundtunnelen pågår fortsatt.

Foto: Petter Strøm / NRK