Møter ungdom på deres hjemmebane

Politiet i Tromsø tar nye grep for å møte ungdommen og har opprettet egen side på Facebook.

Politets ungdomsgruppe på Facebook

Politiets ungdomsgruppe i Tromsø går nye veier for å få kontakt med ungdom.

Det er Ungdomsgruppa ved Tromsø politistasjon som denne uka opprettet en egen Facebook-side for å lettere komme i kontakt med ungdom.

Leder for ungdomsgruppa, Anita Hermandsen, sier at de lenge har tenkt på dette.

– Vi har alltid ønsket å komme i kontakt med ungdommen på annet vis enn gjennom media, nå følte vi tida var inne, sier hun.

Anita Hermandsen

Leder for politiets ungdomsgruppe Anita Hermandsen mener Facebook gir bedre kontakt med ungdom.

Foto: Trygve Melum Andreassen / NRK

Målet er å nå ungdommen, men også å nå foreldrene til ungdommen ved viktige budskap.

– Facebook er en fin måte å opplyse ungdommen om hvem vi er og hvordan de kan komme i kontakt med oss. Vi har i dag lagt ut mailadresse, hva vi jobber med og hvor vi er opptatt. Og hvordan vi kan hjelpe dem med oppfølging, det å få dem på en rett kurs, sier Hermandsen.

Hun sier de vil utvikle siden videre for å fortelle mer om hvordan de tenker forebygging og straffereaksjoner. De vil også fortelle hvordan politiet jobber tverrfaglig mot kommune og andre for hjelpe til.

– Ser ungdom på politiet som en medspiller?
– Det er vel både-og, noen opplever at politiet kommer og ødelegger for dem, men når vi spør hvor de hadde vært hvis de ikke hadde fått hjelp så ser mange at kontakten med politiet har vært nyttig, sier hun.

– Det gjør politiet mer synlig for oss

Leder i Ungdomsrådet i Tromsø kommune, Astrid Johannesen, syns tiltaket er bra.

Astrid Johannessen

Leder i Tromsø ungdomsråd, Astrid Johannessen, syns det er bra at politiets ungdomsgruppe kommer på Facebook.

Foto: Jørn-Inge Johansen / NRK

– Vi syns det er veldig bra at politi et oppretter en ungdomsgruppe på Facebook. Det gjør politiet mer synlig og det gjør det lettere for ungdom å ta kontakt med politiet siden ungdom er så aktiv på Facebook, Instagram og Snapchat, sier hun.

Hun mener det på en måte blir som kontakten ungdom har med Utekontakten.

– Jeg tror det er en veldig viktig arena for politiet å gjøre seg synlig på, sier hun.