Mor mistenkt, sønn siktet i kongekrabbesaken

Et av nettverkene kan ha blitt avslørt da Tollvesenet helt tilfeldig gjorde sitt største beslag av kongekrabbe noen gang. Politiet snur alle teiner i saken.

Kongekrabbeligaen har operert over hele Norge, ifølge politiet.

Et lass kongekrabbe på vei fra Øst-Finnmark til Stavanger kan ha hatt stor betydning for opprullingen av kongekrabbesaken.

Illustrasjon: NRK/Statens Kartverk/Politiet

Beslaget ble gjort på Polmak grensestasjon i juli, 377 kilo ble funnet i varebilen til en 51 år gammel mann fra Øst-Finnmark. Mannen er trolig blant de 16 som politiet i Finnmark har siktet i saken.

– Han kjente godt til regelverket, han innrømte at det var svart krabbe som han hadde fanget selv, og la ingenting mellom, sier avdelingssjef Tom Olsen.

Tollvesenets beslag av kongekrabbe

Tollvesenets rekordbeslag av kongekrabbe i juli kan ha spilt en rolle i opprullingen av kongekrabbenettverkene.

Foto: Tollvesenet

Politiet vil ikke kommentere hvilken betydning tollbeslaget har hatt i etterforskningen.

– Jeg vil jo tro at dette beslaget i alle fall satte fart i politiets arbeid, sier Olsen.

Tom Olsen

Avdelingssjef Tom Olsen i Tollvesenet sier de ikke har gjort like store beslag av kongekrabbe før.

Foto: Tollvesenet

Kongekrabbesvindelen: Dette er nettverkene

Skulle til Stavanger

Varebilen som Tollvesenet undersøkte var lastet med to frysebokser med kongekrabbe. Selv om veien gikk til sørvestlandet ville sjåføren kjøre gjennom Finland og Sverige, trolig for å korte ned veien.

– Han antydet noe om at det skulle til et thaimiljø i Stavanger, om kundene var privatpersoner eller restauranter vet vi ikke, sier Olsen.

Forsvarar Ørjan Eskeland

Advokat Ørjan Eskeland forsvarer vietnameseren fra Stavanger som er siktet i saken.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

En av de siktede i krabbeligaen ble pågrepet i Stavanger, og det er også her han skal ha operert. Mannen er av vietnamesisk opphav.

– Klienten min har vært inne til avhør etter at han ble pågrepet, og erkjenner ikke noen straffskyld. Det framstår uklart hvilken rolle politiet mener han har hatt i saken, siktelsen er ganske generell, sier forsvarer Ørjan Eskeland.

Mor og sønn i politiets søkelys

Blant de øvrige som er i politiets søkelys er en mor, som er mistenkt i saken, og hennes sønn, som er siktet. Sønnen driver et transportselskap. Advokat Oscar Ihlebæk representerer begge to.

– Sønnen avviser den gjerningsbeskrivelsen som politiet har forelagt ham, han erkjenner ingen straffskyld, sier Ihlebæk.

Han har fått politiets og tingrettens velsignelse til å representere både mor og sønn.

– Det er ingen motstridende interesser mellom moren og sønnen her, dette bekrefter også politiet.

Oscar Ihlebæk

Advokat Oscar Ihlebæk representerer både mor og sønn i kongekrabbesaken.

Foto: Laila Nguyen / NRK

Politiet vil ikke kommentere

Det er nå to uker siden politiet gikk til aksjon mot kongekrabbeligaen. Politiet snur alle teiner i saken, men etterforskningsleder Torstein Pettersen vil ikke gi detaljer om etterforskningen.

– Det er store mengder bevis og beslag som skal gjennomgås, og vi vil ikke kunne kommentere enkeltopplysninger, det vil kunne skade etterforskningen, sier Pettersen.

Torstein Pettersen

Politioverbetjent Torstein Pettersen vil ikke kommentere detaljer som kan skade etterforskningen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Tolletaten gjør stadig beslag av sjømat, men dette kongekrabbebeslaget var spesielt.

– For oss som har beslaglagt over sju tonn med fiskefilet i år er ikke 377 kilo all verden. Men når det er kongekrabbe blir det spesielt, vi har ikke hatt beslag på denne størrelsen tidligere, sier Olsen.