Monstertorsken knyttes mot oppdrett

Forsøk i regi av Havforskningsinstituttet viser at intensive oppdrettsmetoder kan ligge bak monstertorskene som lokale fiskere har fanget i Lyngen i Troms.

Torsk med utvekst på hodet og ødelagt munn

Torsk med utvekst på hodet og ødelagt munn, tatt i Storfjord i Nord-Troms.

Foto: Fiskeridirektoratet

Monstertorskene kjennetegnes ved et deformert munnparti og en knekk i nakkeregionen. I tillegg er den unormalt feit. Fiskeridirektoratets kommunikasjonssjef Olav Lekve uttalte onsdag til NTB at de mistenker at torsken har rømt fra oppdrettsanlegg.

Knytter utseendet til oppdrett

Havforskningsinstituttet har mottatt monstertorsk for å foreta DNA-analyser slik at man kan slå fast om dette er rømt oppdrettstorsk eller ikke. Seniorforsker Terje van der Meeren ved Havforskningsinstituttet sier til Aftenposten at han ser likhetstrekk med egne forsøk.

– I hvert fall to av de deformerte fiskene har utseende vi knytter til intensive oppdrettsmetoder, sier han.

Unaturlig oppvekst

Torsk med unaturlig munn

Torsk med unaturlig munn, tattt i Storfjord i Nord-Troms.

Foto: Fiskeridirektroatet

Torskelarver som er klekket ut i oppdrett, blir holdt i store tanker der de blir matet med små dyreplankton, som også er oppdrettet.

– Deformasjonene skjer siden man ikke klarer å tilby fisken naturlige forhold og naturlig næring i larvefasen av yngelproduksjonen. Oppdrett i avstengte bukter, poller, ved sjøen med naturlig plankton som fôr gir ikke slike deformiteter, sier seniorforskeren.

Ikke genfeil

– Vi tror ikke deformitetene skyldes genfeil, og dette vil derfor ikke spre seg via formering. Problemet med deformitet tas seriøst og det forskes intenst på spørsmålet, sier han.

Verken Storfjord Torsk AS eller Lofitorsk tror at monstertorsken kommer fra deres oppdrettsanlegg.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.