Mistet jobb ved dom – fortsetter som politiker

Kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen mener tapet i søksmålet mot hans egen kommune ikke har noe å si for hans politiske karriere.

Frp

Johnny Olaussen er kommunestyrerepresentant og politisk nestleder i Finnmark Frp. Han tror ikke dommen vil påvirke hans politiske virke.

Foto: Fremskrittspartiet

Johnny Olaussen saksøkte Gamvik kommune for usaklig oppsigelse av lærerjobben han var i. Denne uka tapte han søksmålet.


– Jeg kan ikke se at dommen skal påvirke min politiske karriere. Dommen berører meg som privatperson og meg i jobbsammenheng. Det er ikke politikeren Johnny Olaussen som har vært i rettsak, sier Olaussen.

I tillegg til å være kommunestyrerepresentant, er Olaussen politisk nestleder i Finnmark Fremskrittsparti og vara til fylkestinget.

Mente arbeidsgiver hadde gjort nok

Johnny Olaussen

Johnny Olaussen saksøkte Gamvik kommune, men tapte.

Foto: Stian Strøm / NRK

I rettsaken mot Gamvik kommune mente retten at arbeidsgiver, altså hans egen kommune, har strukket seg langt i forsøket på å finne andre alternativer enn oppsigelse av Olaussen. At dette ikke har lyktes mente retten skyldtes at Olaussen selv ikke ønsket en slik løsning.

– Du vil dermed fortsette i ditt politiske virke fremover?

– Det avhenger av hva jeg selv finner ut av at jeg skal drive med fremover. Det er hvertfall ikke andre personer eller forhold som vil avgjøre hva jeg som politiker vil gjøre fremover. Det er kun opp til meg selv, sier Olaussen.

Olaussen vurderer nå om han skal anke saken eller ikke.

– Ikke gjort noe galt mot partiet

Odd Eilert Persen

Leder i Finnmark FrP, Odd Eilert Persen.

Leder i Finnmark Frp, Odd Eilert Persen, sier de ikke kan si noe om Olaussens politiske karriere før dommen er rettslig.

Persen sier likevel at Olaussen ikke har gjort noe galt mot partiet, eller velgerne.

I mars søkte Olaussen om fritak fra sitt verv i kommunestyret på bakgrunn av rettsaken mot hans egen kommune. En søknad som ble avslått på bakgrunn av kommuneloven.

Aarebrot

Professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot, mener Olaussen ikke har opptrådt feil.

Professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot, mener Olaussen som politiker ikke har gjort noe galt i denne saken.

– Når det gjelder denne saken om å søke fritak så mener jeg han har opptrådt helt fornuftig politisk. Det at det ikke er juridisk korrekt er et større problem for forfatterne av kommuneloven enn det er for han, sier Aarebrot.