Hopp til innhold

Mistet GPS-signal i fly i Finnmark – Etterretningstjenesten bekrefter russisk øvelse

Norske passasjerfly har igjen blitt rammet av GPS-jamming i Øst-Finnmark. Nasjonal kommunikasjonmyndighet sier det er alvorlig, men skal ikke undersøke saken nærmere.

Norwegian-fly i Kirkenes

Det var i innflyvningen til Høybuktmoen flyplass i Kirkenes at hendelsene fant sted. Flyene som mistet GPS hadde andre reserveløsninger, som gjorde at hendelsen ikke fikk noen konsekvenser for dem.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er Aldrimer.no som først har avslørt hendelsen. De kan fortelle at et norske passasjerfly har rapportert om nye GPS-forstyrrelser i luftrommet over Øst-Finnmark, og at forstyrrelsene trolig er et resultat av aktiv jamming fra russiske militæravdelinger.

Forsvarets etterretningstjeneste kan bekrefter hendelsen ovenfor NRK torsdag.

De forteller at det 14. og 15. mars pågikk øvingsaktivitet innenfor de russiske landstyrkene i Petsjengadalen i Russland.

I øvelsen inngikk bruk av elektronisk jamming mot egne styrker, sier E-tjenesten.

– Systemet som ble brukt er av en slik karakter at det vil kunne påvirke kommunikasjons- og navigasjonssystemer, herunder GPS navigasjon i grenseområdene på norsk side, skriver Kim Gulbrandsen i E-tjenesten til NRK

Russisk øvelse

Ikke første gang

Dette er ikke første gang GPS-signal blir jammet i Øst-Finnmark. Bare for seks måneder siden, ble et fly på norsk side forstyrret.

Forsvarets Etteretningstjeneste kunne da, etter mye om og men, ovenfor NRK bekrefte at årsaken var en militær øvelse på russisk side.

Alvorlig

John-Eivind Velure

John-Eivind Velure i Nkom.

Foto: Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bekrefter også hendelsen ovenfor NRK.

– Dette er ikke uvanlig i krigføring, og alle militærmakter har utstyr til dette. Men når vi ser at en øvelse i et land går på bekostning av radionettet i et annet land, så er det alvorlig, sier John-Eivind Velure, avdelingsdirektør ved frekvensavdelingen i Nkom.

– Har dere noen formening om hvor forstyrringen kommer ifra?

– Vi hadde tilsvarende hendelse i høst. Da målte vi at forstyrrelsen kom ifra øst og inn mot Russland. Det har vi ikke fått bekreftet nå, men det er jo litt av årsaken til at denne hendelsen blir varslet på denne måten, forteller han.

Undersøker ikke

Ifølge aldrimer.no avsluttet myndighetene behandlingen av saken etter at Forsvaret kom med informasjon i saken. Til NRK oppgir Nkom at det er et spørsmål om prioritering av ressurser, og fordi GPS-signalet kom tilbake.

– Men hvis dette hadde skjedd på en annen flyplass i landet, ville dere ikke ha undersøkt uansett – for å finne kilden til det som forstyrrer? Altså, det kan jo være noe som er feil et sted?

– Jo, men det er helt avhengig av hvilke situasjon. Det er jo også snakk om å bruke ressursene riktig og et spørsmål om det er nødvendig å reise ut med egne folk med måleapparater. Denne gangen her var det tydelig enighet mellom myndighetene at vi ikke skulle undersøke videre.

Nkom sier til NRK at flyene også har andre systemer enn GPS ombord – nettopp for å forhindre at forstyrrelser som dette får mer dramatiske utfall.