Hopp til innhold

Mistet datteren i snøskredet i Longyearbyen: får 2,3 millioner kroner i kompensasjon

Har blitt enige med Longyearbyen lokalstyre og forsikringsselskapet etter dødsskredet i 2015.

Pia Sivertsen og Kim Rune Røkenes

Pia Sivertsen og Kim Rune Røkenes mistet datteren Nikoline i skredet på Svalbard i 2015. Nå har de inngått forliksavtale med Longyearbyen lokalstyre.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Familien til toåringen som mistet livet i snøskredet i Longyearbyen i 2015, får drøye 2,3 millioner kroner i kompensasjon for tapet av datteren.

Familiens advokat, Christian Lundin, bekrefter at man nå har kommet til enighet med Longyearbyen lokalstyre og Gjensidige Forsikring.

– De etterlatte er tilfreds med at en svært belastende sak er avsluttet. Det har vært en lang kamp hvor de har opplevd mye motstand, og det var først da forsikringsselskapet kom på banen at saken ble løst, sier Lundin til NRK.

Også Longyearbyen lokalstyre er tilfreds med at saken nå er avsluttet.

– Det er utrolig bra for alle parter. Det har vært vårt mål hele veien å ivareta familien på best mulig måte. Samtidig har prosessen tydelig dokumentert at lokalstyret ikke har ansvar for det som skjedde, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

privat

To år gamle Nikoline Røkenes mistet livet i skredet i 2015.

Foto: privat

Fikk aldri informasjon om skredfaren

Det var 19. desember 2015 at et stort snøskred traff bebyggelsen i bydelen Lia i Longyearbyen på Svalbard. Elleve hus ble ødelagt. To personer mistet livet, 42 år gamle Atle Husby og to år gamle Nikoline Røkenes.

Siden den gang har familien til toåringen som døde, kjempet for at Longyearbyen lokalstyre skulle ta ansvar for det som skjedde. Flere tidligere rapporter hadde nemlig slått fast at husene som ble ødelagt av snøskredet lå i et potensielt skredfarlig område.

Den informasjonen fikk aldri familien Røkenes da de flyttet til Svalbard i 2013.

– Ulykken kunne med enkle grep vært unngått, og de etterlatte opplever at lokalstyret og staten ikke tar innover seg det ansvaret. Det forteller hvor lite lokalstyret og staten ivaretar beboernes interesser, sier Christian Lundin.

Lokalstyreleder Arild Olsen avviser kritikken fra Lundin.

–Det er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Lokalstyret har hele veien ønsket å gi familien en kompensasjon for det som skjedde. Samtidig har vi ønsket å lære av ulykken, og forstå de juridiske aspektene. Vi har iverksatt omfattende skredtiltak i Lia, noe som ikke hadde blitt iverksatt uten dagens kunnskap og store statlige overføringer, sier Arild Olsen.

– Men hvorfor tar dere ikke ansvar for det som skjedde?

– Vår vurdering som myndighet, arbeidsgiver og huseier er vi ikke bærer ansvar, for selv om den potensielle skredfaren var kjent, så var omfanget av skredet i 2015 mye større enn det prognosene tok høyde for, sier Olsen.

Skred Longyearbyen

Elleve hus ble ødelagt i skredet i 2015. Halvannet år senere traff nok et snøskred bebyggelsen i Longyearbyen.

Foto: Geir Barstein

– Viktig å få avslutning på saken

Den fremforhandlede avtalen innebærer at Gjensidige Forsikring betaler en kompensasjon på kr 2 365 000 kroner til familien Røkenes. Det opprinnelige kravet var på 4,4 millioner kroner. Men avtalen inneholder ikke en erkjennelse av skyld fra lokalstyrets side, sier Lundin.

– Nei. Lokalstyret erkjenner ikke erstatningsansvar i saken. Men denne avtalen må tas til inntekt for at de har et ansvar, og det er familien tilfreds med, sier Lundin.

– Familien Røkenes har i tidligere intervjuer med NRK sagt de ville gå til rettssak om ikke lokalstyret erkjente skyld for det som skjedde. Hvorfor sier man da ja til en avtale?

– Dette er en svært hardt rammet familie som er kjørt i senk av advokater fra den andre siden. De har forstått at en rettssak ville bli en lang, dyr og krevende prosess. Derfor var det viktig å få en avslutning på saken. Det føler de å ha fått gjennom en god avtale på i hvert fall det økonomiske, sier Lundin.

Arild Olsen avviser at lokalstyret har forsøkt å kjøre familien i senk.

– Også den påstanden faller på sin egen urimelighet. Min opplevelse er at advokaten ikke har tatt til seg den informasjonen vi har formidlet. Gjensidige har for eksempel vært inne i saken siden 2018. Jeg mener han selv har påført familien stor belastning ved å prosedere saken i media framfor å snakke med oss, sier Arild Olsen.