Hopp til innhold

Hun var den spionmistenkte mannens mentor: – Sjokkfølelse

Den mistenkte spionen er i 30–40 årene, og har vært gjesteforsker ved et forskningsprosjekt tilknyttet samfunnssikkerhet og hybrid krigføring ved UiT i Tromsø.

Gunhild Hoogensen Gjørv

FORSKNINGSLEDER: Sikkerhetsforsker Gunhild Hoogensen Gjørv var selv blant dem som har tatt imot den spionmistenkte mannen ved UiT. Hun sier han personlig henvendte seg til dem med en særlig interesse for sikkerhet i nordområdene.

Foto: UiT

Mannen som er pågrepet i Tromsø tirsdag og mistenkt for å være en russisk spion, er ansatt ved UiT hvor han er del av forskningsgruppen «The Grey Zone».

Gruppen tar for seg temaer som samfunnssikkerhet, beredskap og hybride trusler.

Gruppeleder for prosjektet er sikkerhetsforsker Gunhild Hoogensen Gjørv. Hun forteller at mannen selv tok kontakt med universitetet.

– Han kom til oss på grunn av sin interesse for større spørsmål rundt sikkerhet i nord, sier hun til NRK.

Mannen tok kontakt med Gjørv etter å ha blitt anbefalt fra kolleger i Canada. Han har gjort det hun omtaler som små ting i prosjektet. Han har vært del av diskusjoner, og hjulpet med å organisere seminarer.

- Jeg skulle være litt veileder for ham, men han utsatte innleveringen hele tiden. Så jeg gikk aldri gjennom det han hadde jobbet med, sier Gjørv.

Forskningsgruppa «The Grey Zone» forsker på sikkerhet, hybrid krigføring og mer. Her er en skjermdump av nettsiden deres, som viser et øye og et datakort.

Forskningsgruppen «The Grey Zone» fokuserer på beredskap, hybride trusler, og totalforsvar, for å nevne noe. Den spionmistenkte mannen er oppført som en medarbeider i denne gruppen.

Foto: Skjermdump / UiT

Han hadde ingen offisiell rolle i noen av hennes prosjekter, men han vet hva prosjektene går ut på, sier sikkerhetsforskeren.

Det er nesten latterlig. Jeg har litt sjokkfølelse, og føler meg litt misbrukt og lurt.

Her er en kar som vi trodde vi ble kjent med siden han kom i desember i fjor. Vi har ikke hatt noen grunn til å mistenke han for noe som helst.

Hun forteller at mannen har gått gjennom de vanlige prosedyrene for å få plass på universitetet. Det er ingenting unormalt ved måten mannen henvendte seg til universitetet på. Han skal heller ikke ha oppført seg mistenkelig på en måte som var synlig for de kollegene NRK har vært i kontakt med så langt.

Les også Mistenkt russisk spion gripen i Tromsø

Kveldsbilde av Tromsø

Ble hacket i vinter

PST mener mannen egentlig er en russisk statsborger på oppdrag for Russland under brasiliansk dekke, og krever at han skal bli utvist.

Mannen er i 30–40 årene, og ble mandag pågrepet på vei til jobb ved UiT Norges arktiske universitet.

PST mener mannen er en såkalt «illegalist». Det vil si en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger, mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

– Vi har bedt om at en brasiliansk forsker ved Universitetet i Tromsø blir utvist fra Norge fordi vi mener han representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe til NRK.

Senter for fredsstudier ved UiT.

Senter for fredsstudier ved UiT.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Mannens forsvarer Thomas Hansen har sagt følgende:

– I korte trekk kan jeg si at han motsetter seg fengslingen, og er uenig i grunnlaget for den. Jeg har fått svært lite konkret informasjon om saken foreløpig, og må komme tilbake til dere.

Forskningsleder Hoogensen Gjørv har tidligere fortalt til NRK om noe av arbeidet de driver med:

– Det er ikke bare militære aktører som er viktig for sikkerheten til et land. Vanlige samfunnsborgere spiller en utrolig viktig rolle når det gjelder destabilisering, sa hun til NRK i februar.

Bare en uke senere ble universitetet utsatt for et større dataangrep, som Russland er mistenkt å stå bak.

Forskningen tar for seg ulike måter å håndtere mulige trusler, kriser og krigføring på. Inkludert lokal beredskap og samfunnstillit, nasjonale beredskapsstrategier, totalforsvar og mer helhetlige tilnærminger i samfunnet.

Les også Russland skal stå bak dataangrep mot nordområde-forskere i Tromsø

Universitetet i Tromsø

I kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag, heter det at mannen er en ulønnet ansatt ved universitetet, og anses av Justis- og beredskapsdepartementet som en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

«Departementets vurdering er basert på opplysninger om at utlendingen er i Norge på oppdrag for russiske myndigheter og at han kan være russisk borger med uriktige brasilianske identitetspapirer. Det er ikke senere fremkommet noe som tilsier at departementets vurdering ikke er riktig. Tvert imot underbygges denne av tiltaltes opptreden i retten, og retten legger departementets vurdering til grunn», heter det i kjennelsen.

Hadde ingen mistanker

Administrasjonsdirektør ved UiT Jørgen Fossland sier universitetet ikke hadde noen mistanker mot mannen.

– Vi ble informert om saken etter at pågripelsen hadde funnet sted.

Universitetsdirektøren kan ikke fortelle nøyaktig hva mannen jobbet med.

Jørgen Fossland ved UiT står ute, foran universitet. Han har på seg en hvit skjorte og en litt tykk vinterjakke. På bakken er det et tynt lag med snø.

Jørgen Fossland sier det er opp til PST å kommentere saken. Tidligere i år ble UiT utsatt for et større dataangrep, sannsynligvis fra Russland.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Jeg vet ikke noe annet enn at han hadde tilknytningen til fredssenteret.

– Hadde han tilgang til sensitiv informasjon i den stillingen han hadde som gjesteforsker?

– Det er et eksempel på et spørsmål som er knyttet til etterforskningen som politiet må svare på, sier Fossland.

Han forteller videre at universitetet vil sørge for at de «klarer å ivareta personer hos oss som på ulike måter blir berørt av dette».

  • Rettelse: NRK skrev først at Gjørv ansatte mannen. Det var feil. Hun var en slags mentor for ham. Han var aldri formelt ansatt ved UiT.