Hopp til innhold

Mineralundersøkelser i Ibestad

Det er funnet enorme mengder av mineralet kalsiumkarbonat i Ibestad kommune i Troms

Det kan være snakk om hele 100 millioner tonn, som med dagens råvarepris kan ha en verdi på over 7 milliarder kroner.

Nå får kommunen to og en halv millioner kroner fra fylkeskommunen for å utrede om det kan settes i gang produksjon av dette mineralet. Dette samarbeidet vil skje sammen med ulike etater og institusjoner.