Hopp til innhold

Ingen tiltak mot pukkellaks i år

Miljødirektoratet mener det er meningsløst med tiltak mot pukkellaksen i år. Men de russiske elvene kan likevel bli den store jokeren.

Pukkellaksen dør etter gyting

Miljødirektoratet vil ikke iverksette tiltak mot pukkellaksen i 2022. Fisken har nemlig en toårig livssyklus, og en ny invasjon er ventet først i 2023.

Foto: Knut- Sverre Horn / NRK

– I verste fall kan det smelle til i 2022, men vi har ikke noe tro på det.

Det sier ferskvannsbiolog Rune Muladal, som er daglig leder i Naturtjenester nord.

Han frykter en enorm invasjon av pukkellaks i 2023, men er ikke så bekymret for 2022.

Pukkellaksen har nemlig en toårig livssyklus. Selv om det har vært en kraftig økning av pukkellaks i Finnmark de siste årene, så har de store oppgangene skjedd i oddetallsår.

Ifølge Miljødirektoratet ble det fanget 40.000 laks i 2021, mot 205 i 2020.

De mener alle tall peker mot at det blir svært lite pukkellaks til sommeren, og planlegger derfor ikke noen aktive tiltak for å fiske ut den omstridte arten i år.

Eirik Frøiland, spesialrådgiver i Miljødirektoratet, påpeker at tiltakene som brukes mot pukkellaksen er krevende. Det krever både masse folk, og koster penger.

– Vi ønsker ikke å iverksette dette, når det ikke er noen grunn til å tro at det kommer særlig med pukkellaks.

– Det går også utover fisken i elvene, som da blir manuelt håndtert med fare for både stress og eventuelle skader, sier Frøiland.

Det var avisa Kyst og Fjord som omtalte nyheten først.

Tror ikke russerne har kontroll

Det er en vurdering som ferskvannsbiologen Muladal støtter. Han understreker likevel at man ikke kan ta noe for gitt.

Jokeren er gytebestanden i Russland i 2020, mener Muladal.

– Man må huske på hvor stort område det er snakk om. Fra Grense Jakobselv og videre østover mot Sibir. Det er et enormt område pukkellaksen kan gyte på. At russerne har kontroll på det, har jeg ingen tro på.

Rune Muladal

Rune Muladal, ferskvannsbiolog og daglig leder i Naturtjenester nord, påpeker at kjerneområdet for pukkellaks er i Russland, og at Finnmark er i ytterkanten av utbredelsesområdet. – Det sier noe om mengden som potensielt kan komme, sier han.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Men ikke alle er enige i direktoratets vurdering. Den sjøsamiske fiskeriorganisasjonen Bivdu mener det er «hodeløst» å ikke ha tiltak i partallsår.

– Det viser jo nesten en inkompetanse i forvaltningen, at man skal sitte og vente på noe man vet vil komme, sier Inge Arne Eriksen, leder for Bivdu.

Han mener at man burde fiske pukkellaks i sjøen.

– Selv om det er en årsklasse med lite laks, så tror jeg at dem tar seg ganske raskt opp, hvis den ikke beskattes hvert år.

Inge Arne Eriksen, fisker og leder i den sjøsamiske fiskeforeningen Bivdu. Står ved kaia, med en båt i bakgrunnen.

Inge Arne Eriksen, leder for fiskeriorganisasjonen Bivdu, mener det er hodeløst å ikke iverksette tiltak mot pukkellaksen i 2022.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Deler ikke bekymringen

Lederen i Vestre Jakobselv Jeger- og fiskeforening deler overhodet ikke bekymringen for at pukkellaksen plutselig skal dukke opp i store mengder i et partallsår.

– Vi så to pukkellaks her i 2020. Den ene ble tatt på stang, sier Willy Pedersen til NRK.

– Det er en og annen laks, men hva er sjansen for at smolten overlever? Mest sannsynlig er de spist av måker før de kommer seg ut.

Pukkellaksdugnad i Vestre Jakobselv, juli 2021

Ifølge Miljødirektoratet vil det kreve masse folk, og det vil koste penger, for å iverksette tiltak mot pukkellaks. Dette vil de ikke gjøre i år, fordi det ikke forventes store mengder fisk.

Foto: Hanne Wilhelms / Hanne Wilhelms

At det ikke er pukkellaks hvert eneste år, gir staten en mulighet til å planlegge for årene som kommer. Og den muligheten bruker de bra, mener Pedersen.

– Vi er veldig fornøyd med måten både ekspertutvalget, statsforvalteren og Miljødirektoratet har tatt tak i saken. De planlegger innkjøp av feller, ser på tiltak for å drifte dem og er bredt ute. Vi har veldig god kontakt og får svar når vi spør, sier Pedersen.

Målet i Vestre Jakobselv er å få på plass og teste en felle i august i år. Pedersens uro er knyttet til at hele verden opplever et kaos i transport og logistikk. Det kan gjøre det vanskelig å få tak i utstyret man trenger.