Hopp til innhold

Forventer en million pukkellaks: – 2023 ser skremmende ut

En enorm invasjon av pukkellaks vil om knappe to år treffe elvene i Finnmark. Anslaget er en million av den uønskede fisken – dobbelt så mye som all villaks som kommer inn fra havet til Norge.

2023 ser skremmende ut. Om utviklingen fortsetter kan vi forvente en million individer til elvene i Finnmark dette året, sier ferskvannsbiolog og daglig leder i Naturtjenester nord, Rune Muladal.

Rune Muladal, daglig leder for Naturtjenester i Nord

Rune Muladal, ferskvannsbiolog og daglig leder for Naturtjenester i nord.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Fra 2015 til 2021 har det vært en kraftig økning av pukkellaks i Finnmark. Høsten 2021 var det rundt 100.000 fisk som gytte i Finnmarkselvene. Nå ventes det en tidobling.

Ifølge Vitenskapelig Råd for villaks er det årlige innsiget til norske elver av laks fra Atlanterhavet, rundt en halv million i året.

Situasjonen er veldig dramatisk, mener Muladal. – Staten må virkelig på banen om de mener alvor med at man skal fjerne pukkellaksen fra norske elver.

Forferdelig

Prognosene som nå er utarbeidet, bekymrer alle som hegner om laksefiske i et av verdens nordligste villmarksområder. I Tana kaller Hans-Erik Varsi, direktør i Tanavassdragets fiskeriforvaltning, det som holder på å skje for en «katastrofe».

– Det er en helt forferdelig utvikling hvis det blir virkeligheten. For Tanaelvas del kan det utgjøre 500.000 individer, sier Varsi.

Han retter skytset mot staten.

– Det er staten ved miljøvernmyndighetene som har sovet i timen. Dette er en forvaltningsmessig skandale, sier Varsi.

Hans-Erik Varsi

Hans- Erik Varsi, direktør i Tanavassdragets fiskeriforvaltning er skremt over utviklingen, som bare blir dystrere.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Pukkellaksen hører opprinnelig til i Stillehavet, men ble på 50-tallet satt ut i vassdrag på Kolahalvøya i Russland. På 1960-tallet begynte fisken å spre seg til nordnorske elver.

Pukkellaksen gyter annethvert år og 2021 var et rekordår i Finnmark. Øst-Finnmark var spesielt hardt rammet. Etter gyting går fisken levende i oppløsning og dør.

Muladal frykter at Norge står overfor et alvorlig forurensingsproblem. Når fisk i store mengder blir liggende og råtne, vil det føre til bakterievekst og sopp. Dette skader de øvrige organismene i elva og sammenlignes med store kloakkutslipp.

Les også Tonnevis av pukkellaks råtner i elvene – ingen kjenner konsekvensene

Pukkellaks i ferd med å dø

Muladal mener situasjonen krever hastetiltak. Dugnad med frivillige som sist sommer, holder ikke.

– Nei, den strikken er tøyd mer enn lang nok, sier biologen.

Miljødirektoratet har nylig opprettet en kompetansegruppe for bekjempelse av pukkellaksen. Denne gruppa skal vurdere hva slags fangstmetoder som bør brukes og i hvilke vassdrag. Viktig blir det også å finne ut hvordan fangstene kan utnyttes.

Dette er vel og bra, men ikke nok, mener Muladal. Problemet ligger på russisk side.

– Vi kan holde på i de norske elvene, men så lenge gytinga foregår i storstilt skala på russisk side, har man et evighetsarbeid foran seg, sier han.

– 15 millioner holder ikke

Staten har bevilget 15 millioner kroner i kampen for å berge elvene i Finnmark. Det vil ikke holde for å løse utfordringene, mener Muladal. Han mener det trengs 50 til 100 millioner kroner.

Muladal tror den enorme økningen av pukkellaks også blir et stort problem for elvene i Vest-Finnmark. Vegar Ludvigsen forvalter en av verdens beste lakseelver, Altaelva.

Daglig leder i Alta laksefiskeri – og interessentskap (ALI), Vegard Ludvigsen

Daglig leder i Alta laksefiskeri – og interessentskap, Vegard Ludvigsen, mener det haster med å innføre tiltak mot pukkellaksen.

Foto: Christina Gjertsen / NRK

Han mener myndighetene er nødt å bidra. For tiden er knapp.

– De 15 millionene som er avsatt til å stoppe dette er ikke nok. Det ser vi nå. For vår del må vi sette opp et fysisk stengsel og det arbeidet må begynne allerede til sommeren, sier han.

Gjetning

Eirik Frøiland, seniorrådgiver i Miljødirektoratet og leder for kompetansegruppa for tiltak mot pukkellaks, mener det er vanskelig å anslå hvor mye pukkellaks som vil dukke opp i 2023.

Han mener alle tall blir mer eller mindre gjetning. Likevel forbereder direktoratet seg på at det kan bli store mengder.

– Vi vil bruke de ressursene vi blir tildelt for å begrense gytingen så mye som mulig, sier Frøiland.

Tirsdag 8. februar avholder Finnmarkseiendommen, FeFo, en digital utmarkskonferanse, der blant annet problemet med pukkellaksen skal opp til debatt.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark