Hopp til innhold

Militærøvelsen Cold Response avbrytes på grunn av koronavirus

Ledelsen i Forsvaret har i dag avgjort at den store internasjonale militærøvelsen Cold Response skal avsluttes. Hensynet til koronasmitten i samfunnet er årsaken.

– Det som er nytt nå, er at koronaviruset er ute av kontroll i samfunnet. Vi ønsker å bevare Forsvarets stridsevne slik at vi er i stand til å støtte samfunnet i en uoversiktlig periode som kommer nå, sier leder for Cold Response, Rune Jakobsen.

Han forteller at det per i dag ikke er ytterligere smittespredning ut over den ene soldaten som forrige uke ble bekreftet smittet av koronaviruset. 244 personer er fortsatt i karantene.

– Vi gjennomfører nå en kontrollert avvikling. Det er viktig å unngå sikkerhetstruende hendelser på veiene, og vi ønsker å unngå store samlinger av personell. I øyeblikket jobbes det med å finne ut av hvordan dette kan skje på en ryddig måte, sier Jakobsen.

Rune Jakobsen

– Vi ønsker å bevare Forsvarets stridsevne slik at vi er i stand til å støtte samfunnet i en uoversiktlig periode som kommer nå, sier øvingsleder Rune Jakobsen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

10.000 personell og tusen kjøretøy er nå ute i terrenget i Troms. Områdene med flest militære er Narvik, Harstad, Tromsø og Lyngen. Disse skal tilbake til havner og flyplasser. Derfor foretas det en kompleks planlegging av hvordan dette skal skje.

Avgjørelsen ble tatt av øvelsesleder Jakobsen sammen med Forsvarets sanitet og forsvarsstaben. I går sa helsedirektør Bjørn Guldvog at han har bedt Forsvaret om å vurdere om det klokt å gjennomføre øvelsen.

Heimevernet har kansellert sine områdeøvelser. Foprsvaret har allerede satt i gang samfunnsberedskap.

– Per nå støtter Forsvaret Drammen sykehus med telt i en utfordrende situasjon, sier Jakobsen.

Dette har skjedd med øvelsen tidligere:

  • 5. mars ble det bekreftet at en soldat var koronasmittet. Leiren ble like etter stengt, og rundt 850 soldater ble satt i karantene i leiren. I tillegg ble 250 personer som er tilknyttet leiren satt i hjemmekarantene.
  • 8. mars trakk Finland sine 400 soldater fra øvelsen.

Rundt 14.000 soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark og Sverige og Norge deltar på øvelsen.

Mange av disse troppene har vært ute i feltet og øvd i 14 dager allerede. Øvingslederen sier han gjerne skulle sett at øvelsen ble gjennomført.

Et av Forsvarets kjøretøy frakter en stridsvogn på henger under militærøvelse i Målselv.

HJEM IGJEN: Øvingsledelsen planlegger nå hvordan 10.000 militære de nærmeste dagene skal forflyttes fra stedene de øver på og til sine hjemmebaser.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Men våre allierte har til en stor grad nådd øvingsmålene sine. Det som er viktigst for oss er å ikke belaste helsevesenet og kunne være til støtte, sier Jakobsen.

– En av vår tids største kriser

Bardu-ordfører Toralf Heimdal sa tidlig at han mente at Forsvaret burde avlyse øvelsen. Han var bekymret for helsetilbudet i tilfelle det brøt ut smitte blant lokalbefolkningen.

Til tross for dette fortsatte øvelsen, men med noen endringer på grunn av karantenen av soldatene og at Finland trakk seg.

Heimevernet har innført et strengt regime for å unngå at soldatene deres blir utsatt for korona-smitte under Cold Response-øvelsen. Blant tiltakene er ekstra fokus på håndhygiene, og råd om å unngå håndhilsing og klemming. De har også satt inn ekstra folk som skal vaske og desinfisere aktuelle områder.

Fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, mener situasjonen er svært alvorlig.

Elisabeth Aspaker

Utbruddet av koronaviruset kan være en av de største krisene samfunnet er stilt over for i moderne tid, sier fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker.

Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

– Jeg tror at dette kan være en av de største krisene samfunnet har vært stilt over for i moderne tid, for her kan veldig mange syke og helsevesenet har ikke kapasitet til å håndtere en situasjon der svært mange blir alvorlig syke samtidig, sier Aspaker.