Hopp til innhold

Manglende intimsone, latterliggjøring og fysisk overgrep: Menn blir også seksuelt trakassert

De siste årene har det vært mange kvinnelige varslere i fiskerinæringen. Men også menn har blitt utsatt for seksuell trakassering. – Det oppleves ubehagelig, forteller en av dem.

Garn og fiskeredskaper

Det er mørketall om seksuell trakassering av menn i fiskerinæringen, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag.

Foto: Hanne Wilhelms

«En mann kan ikke si at en dame går for langt. Da blir han latterliggjort», skriver en som ønsker å være anonym.

Han er en av seks menn som i en spørreundersøkelse gjort av NRK svarer at han har blitt utsatt for seksuell trakassering på jobb.

For om lag ett år siden kom #metoo til fiskerinæringen i Norge. Flere kvinner stod frem og fortalte om uønsket seksuell oppmerksomhet.

Nå forteller også noen menn om lignende erfaringer på fiskebåt.

Opplevd det flere enn ti ganger

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til fiskere i samarbeid med Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Hun fisker.

319 personer svarte, 40 kvinner og 277 menn. 37,5 prosent av kvinnene og 2,2 prosent av mennene svarte at de hadde blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Undersøkelsen er ikke representativ, men gir et bilde på situasjonen for noen.

En mann forteller at han har en kvinnelig kollega som ikke skjønner hvor intimsonen går, og som har en tendens til å stirre opp og ned på han og de andre mannlige kollegaene.

– Det oppleves ubehagelig, men er på en måte en gråsone. Hun har jo lov til å se der hun vil, men jeg og flere opplever det som ubehagelig.

Han og kollegaene har løst det ved at de har flyttet seg unna kvinnen, og de har gitt beskjed om at de ikke ønsker kroppskontakt fra henne.

Susanne Mortensen XL

Fiskere er i undersøkelsen definert som yrkesutøvere som arbeider med fiske og fangst.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

En tredje av de utsatte mennene forteller at han har opplevd det han definerer som seksuell trakassering flere enn ti ganger.

NRK fortalte tirsdag at 80 prosent av dem som svarte at de har blitt utsatt for seksuell trakassering, ikke meldte ifra om hendelsen.

Heller ikke han. Trakasseringen har både bestått av kommentarer, fysisk kontakt og ikke-verbale uttrykk.

Han jobber fortsatt som fisker.

Alice Roseth Helleberg

Alice Roseth Helleberg er leder for organisasjonen Hun fisker.

Foto: Privat

– Verre å varsle som mann

Alice Roseth Helleberg er leder for organisasjonen Hun Fisker, som ble stiftet da fiskerinæringen fikk sitt metoo-oppgjør.

Hun mener det ikke er nok fokus på menn som blir seksuelt trakassert i næringen.

– Jeg tror terskelen for å si ifra som mann, og spesielt i dette yrket, er veldig mye høyere. Den er veldig høy for kvinner, men jeg tror den er mye høyere for menn.

Hun tror det er tabu å si ifra om seksuell trakassering for menn.

– Det ser en i hele samfunnet, ikke bare i fiskerinæringen. Alle steder der det har vært problemer med diskriminering eller seksuell trakassering så har det vært stort sett kvinner som har stått fram. Og så har det vist seg at det også er menn som er utsatt for tilsvarende, sier Helleberg.

Sverre Johansen står med ein blå frakk og ser alvorleg på kameraet. Bak han ser vi havet, ein molo og ei fyrlykt. Himmelen er blå med nokre skyer. Johansen har på seg briller og sola kastar harde skuggar.

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, mener man må skape trygge arbeidsplasser på sjøen.

Foto: JOSEF BENONI NESS TVEIT / NRK

Kan være mørketall

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Sverre Johansen, er opptatt av at det skal være like greit å si ifra og ta tak i problemer uansett kjønn.

– Dette er nok et uttrykk for kulturproblemer. Det er kanskje mer utfordrende å si ifra for menn enn for kvinner, men problemstillingen er like alvorlig uansett, sier han.

Han mener det må skapes en kultur for å kunne si ifra – og at næringen trenger en holdningsendring.

– Vi er klar over at det er en mannsdominert bransje. Da kan også menn utsettes for trakassering. Det har vi med oss, for det handler om å skape trygge arbeidsplasser på sjøen, sier Johansen.

– Tror du det kommet et eget #metoo-oppgjør for menn i næringen?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Men det kan være mørketall her som ikke har kommet fram, tror generalsekretæren.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) under Husøydagan på Husøya i Troms.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mener seksuell trakassering er forhold man ikke skal oppleve i norsk arbeidsliv.

Foto: INGEBORG GRINDHEIM SLINDE / NRK

Må stå opp for hverandre

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) mener ingen skal bli latterliggjort for å varsle.

– Alle bør si ifra når noe ikke er greit. Og det aller viktigste er å stå opp for andre, uansett kjønn, sier Skjæran.

Han erkjenner at seksuell trakassering i yrket skader omdømmet, og må ryddes opp i.

– Vi prøver å ha fokus på menn også. Seksuell trakassering er en av regjeringens viktigste saker akkurat nå. Dette må vi bare få en slutt på.

Susanne Mortensen XL
Foto: Hanne Wilhelms / NRK