Hopp til innhold

– Boikotten er en kraftig overreaksjon

Mattilsynet har selv slaktet hygienen i norsk hvitfisknæring. Likevel mener de russiske myndigheter overreagerer når de stenger sine markeder for flere norske fiskebedrifter.

Fiskeindustri

Ved inngangen av det nye året innførte Russland boikott av norsk fisk. Dette rammer eksporten av hvitfisk (torsk, sei og lignende) og såkalt pelagisk fisk, for eksempel sild, makrell, lodde og brisling.

Så seint som i oktober slaktet Mattilsynet selv hygienen i norske hvitfiskbedrifter. Regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet mener likevel russerne ikke har noen grunn til å tvile på kvaliteteten på norsk fisk.

– I alle næringer er det behov for jevnlig oppgradering av anlegg og rutiner. Men spørsmålet her er om det er forholdsmessighet mellom avvikene som påvises, og reaksjonene som kommer, sier Røthe Knudsen til NRK.

Flere hundre skal være utestengt

Like før jul mottok tilsynet meldinga fra russiske myndigheter om at en rekke norske fiskebedrifter stenges ute fra markedet i Russland.I følge russiske kilder er mellom 400 og 500 virksomheter i Norge nå utestengt fra det russiske market.

Russerne stoler ikke på at kvaliteten på norsk fisk er god nok, derfor ønsker de selv å kontrollere hver enkelt bedrift som vil selge fisk til Russland, forteller Knutsen.

– Russland er ikke fornøyd med at norge i mindre grad tilpasser tilsynssystemet sine til det russiske. Slike midlertigige sanksjoner har vi også fått tidligere.

– Kraftig overreaksjon

Bjørn Røthe Knudtsen

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet sier norsk fisk er av god nok kvalitet, også for det russiske markedet.

Foto: NRK

Meldinga fra Mattilsynet er nå at norsk fisk er helt trygg å spise, også i Russland. Men så sent som i oktober kom tilsynet selv med sterk kritikk mot hvitfisknæringen. I et landsomfattende tilsyn var det over 200 bedrifter som brøt norske hygienekrav.

Likevel mener man i Mattilsynet at sanksjonene fra Russland er en kraftig overreaksjon, og at det ikke er dette tilsynet som er årsak til boikotten.

– Foreløpig har denne rapporten ikke blitt omtalt i det hele tatt i den kontakten vi har hatt med russiske myndigheter. Det er ingenting som tilsier at den er bakenforliggende til sanksjonene vi nå erfarer, sier regiondirektør bjørn Røthe Knudsen.

Ikke aktuelt å løfte saken politisk

I Mattilsynet håper man nå på en dialog med russiske veterinærmyndigheter for å løse konflikten.

Men ifølge statssekretær Amund Brønden Ringdal i Nærings- og fiskeridepartementet er det foreløpig ikke aktuelt å løfte saken opp på politisk nivå.

– Hvis det på et senere tidspunkt blir nødvendig med annen type politisk oppfølging, så vil vi selvfølgelig vurdere det. Men i første omgang handler det om å løse de faglige og tekniske utfordringene som ligger i denne problematikken, sier Ringdal.