Russland truer med boikott av norsk laks

Russiske veterinærmyndigheter kan innføre et forbud mot norsk laks fra nyttår. Begrunnelsen er at de mener det er for høyt bakterieinnhold og for mange parasitter i norsk laks.

Oppdrettsanlegg

Russiske myndigheter mener Norge har en elendig kvalitetssikring av laks.

Foto: marine Harvest

Torsdag la russiske veterinærmyndigheter ut informasjon om at de skal vurdere om de skal innføre begrensninger av importen av norsk fisk.

Det gjelder både laks, ørret, og såkalt pelagisk fisk, for eksempel sild, makrell, lodde og brisling.

Sjefen for de russiske veterinærmyndighetene Aleksej Aleksejenko, antydet at de kan komme til å innføre forbud mot norsk laks fra 1. januar 2014.

– Det er ingen tvil om at den russiske tonen er svært alvorlig. Vi skal ikke bort fra at de kan finne grunnlag for slike tiltak allerede ved årsskifte, sier Bjørn Røthe Knudsen, forhandlingsleder i den norsk/russiske handelsgruppa for sjømat.

– For dårlig sikring

Uenighet med Russland hadde i juni i år kostet norsk sjømateksport 30 millioner kroner.

I et intervju sitert av BarentsObserver sier veterinærsjef Aleksejenko at Norge har et elendig system for kvalitetskontroll og matsikkerhet som har ført til at norsk fisk av dårlig kvalitet har havnet i Russland.

Dette er langt fra første gang at russiske veterinærmyndigheter truer med å stenge tilgangen for norsk laks inn i Russland. I 2005 og 2006 ble det innført en full stopp av importen av frosset norsk laks.

Flere norske lakseeksportører ble stengt ute fra det russiske markedet, og det har vært mange runder med kvalifisering av norske eksportører.

Senest i juli i år truet russiske veterinærmyndigheter med å stenge norske eksportører ute fra det russiske markedet. Russland er det største enkeltmarkedet for norsk laks, og passerte i fjor en omsetning av norsk sjømat på hele 6 milliarder kroner.

– Denne uenigheten viser en misforståelse om at russiske inspektører ikke har fått ønsket adgang til norske oppdrettsanlegg. Det mener vi er feil. Vi har nylig gjennomført et reiseprogram for ni lakse- og ørretanlegg, og har invitert inspektørene tilbake så snart de har mulighet for en gjennomgang av pelagisk sektor, sier Bjørn Røthe Knudsen.