Mann siktet for overgrep mot to gutter

En mann fra Tromsø som i flere år har jobbet med barn og unge i byen, har tilstått overgrep mot to unge gutter.

politistasjonen tromsø

Det er politiet i Troms som har siktet mannen. Her politistasjonen i Tromsø.

Foto: NRK

Mannen er siktet for seksuell handling etter straffelovens paragraf 200, annet ledd, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Denne paragrafen omhandler seksuelle handlinger mot barn under 16 år.

– Det er snakk om seksuell handling, som ikke er den groveste formen for overgrep, men saken er selvfølgelig alvorlig for dem det gjelder, sier politiadvokat Elin Nordgård Strand til NRK.

Ble kjent med saken før jul

Politiet ble varslet om den mulige overgrepssaken like før jul, og startet denne uken etterforskningen.

Mannen har siden 2008 jobbet ved skoler i Tromsø og hatt verv i ulike foreninger. Han har derfor hatt nær kontakt med mange barn over lang tid.

– Politiet har så langt ingen konkrete opplysninger som tilsier at det har skjedd overgrep mot andre enn disse to guttene eller at det skal ha skjedd mer alvorlige overgrep, men kan heller ikke utelukke dette, skriver politistasjonssjef Morten Pettersen i pressemeldingen.

råd til foreldre

Her er rådene Tromsø kommune gir til foreldre som skal snakke med barna sine om overgrepssaken.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Jobbet på skole siden 2008

Politiet etterforsker saken videre med tanke på at det kan ha skjedd flere overgrep, og politiet planlegger så langt å avhøre ni gutter med foreldre i saken. Det kan også bli foretatt avhør av flere barn, skriver politiet.

– Mannen har hatt utstrakt kontakt med barn gjennom både jobb og andre verv. Det er årsaken til at vi nå går ut i media og til foreldrene for å undersøke om det kan gjelde flere barn.

I en pressemelding skriver Tromsø kommune at mannen siden 2008 har jobbet som vikar på Bjerkaker, Borgtun, Hamna og Stakkevollan skole i Tromsø.

Han har hatt ulike vikariater, og både vært vikarlærer og jobbet på SFO på skolene.

Overgrepene mannen er siktet for skjedde ikke i forbindelse med jobben hans på de fire skolene, men han er likevel løst fra sin arbeidskontrakt med kommunen.

Foreldre informert

Foreldrene ved de fire skolene mannen har jobbet på, er informert om overgrepssaken.

– Vår viktigste oppgave nå er å gi saklig og god informasjon til foresatte og ansatte ved skolene der vedkommende har arbeidet, samt å bistå både elever, foresatte og ansatte ved behov. Politiet etterforsker saken, og Tromsø kommune bistår der politiet ber om dette, sier kommunaldirektør for utdanning Kari Henriksen i en pressemelding.

Henriksen om overgrepene

Hun sier kommunen er bekymret for at dette er en sak som potensielt kan ha pågått over lengre tid. De tar derfor saken på alvor, selv om de overlater etterforskningen til politiet.

– Vi holder et øye med barna som er i våre skoler, og vil melde fra videre om vi får mistanke om at andre barn kan være involvert, sier Henriksen.

Selv om det ikke er meldt om overgrep i skoletida, vil kommunen varsle politiet om barn som har hatt et spesielt nært forhold til mannen.

Han er ikke tidligere straffedømt, og har derfor hatt politiattest som gjør at han kan jobbe med barn.

Foresatte til nåværende og tidligere elever ved disse skolene, kan ved bekymring kontakte Barnehuset på tlf. 995 72666 eller 777 59955, eller Stakkevollan helsestasjon på tlf. 776 04760. Disse har etablert beredskap for å ta i mot henvendelser frem til klokken 22.00 torsdag og fredag.

Saken oppdateres