Hopp til innhold

Mann (32) dømt til tre års fengsel for overgrep mot kvinne med Downs syndrom

Mannen utnyttet kvinnens helsetilstand for å skaffe seg seksuell omgang, sier retten. Aktor kaller saken spesiell.

Aktor Torstein Lindquister

SJELDEN SAK: Aktor Torstein Lindquister karakteriserer saken som spesiell, og er fornøyd med utfallet. Den fornærmede kvinnen har hatt fysiske og psykiske reaksjoner i etterkant som kan knyttes til overgrep, heter det i dommen.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen/SCANPIX

En mann i Tromsø er dømt til tre års fengsel for to ganger å ha utsatt en kvinne med downs syndrom for seksuelle overgrep.

Mannen i 30-årene må også betale kvinnen 100.000 kroner i erstatning.

Det var sommeren 2018 hendelsene skjedde. Kvinnen fortalte etter hvert om overgrepene til en nær venn.

Hun har forklart at han to ganger holdt henne fast mens han utsatte henne for seksuelle overgrep og at hun «ikke klarte å gjøre motstand eller å si nei».

Mannen erklærte seg ikke skyldig i retten. Forsvarer ba om full frifinnelse da saken gikk for Nord-Troms tingrett i desember.

Mannen ble ikke trodd. Han har nå anket dommen.

NRK har vært i kontakt med tiltaltes forsvarer Annichen Eleonora Rye-Holmboe. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Kjente ikke hverandre godt

Retten tviler ikke på at mannen tenkte at han kunne få seksuell kontakt på grunn av kvinnens helsetilstand.

De to skal heller ikke ha kjent hverandre spesielt godt da hendelsene fant sted.

Retten har også lagt vekt på at kvinnen fortalte om hendelsene til sine nære. Hun ga også samme forklaring til hjelpeapparatet. Retten sier kvinnens forklaring er konsistent og troverdig.

Nord-Troms tingrett.

Nord-Troms tingrett.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

«Utnyttet hennes utviklingshemming»

Den fornærmede kvinnen har hatt reaksjoner i etterkant som kan knyttes til overgrep, heter det i dommen.

Hun har etter hendelsene også sagt at hun er redd for å gå ut i frykt for å treffe på mannen. Hun har vært plaget med brekninger, kraftige smerteanfall, tap av vekt og har vært sykmeldt.

I dommen bemerker retten at det ikke er noen holdepunkter i saken for at kvinnens psykiske utviklingshemming gjør at hun har noen som helst manglende begrepsforståelse eller annen forståelse av virkeligheten.

Om kvinnen selv var den som tok kontakt er ikke formildende, heter det i dommen.

Der står det at tiltalte har utnyttet kvinnens utviklingshemming. Videre står det at han har «skaffet seg seksuell omgang av krenkende karakter».

Han er derfor dømt etter Straffelovens paragraf 295. Dette innebærer å ha skaffet seg sex ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

Advokat Torstein Lindquister

Aktor Torstein Lindquister er ikke overrasket over at mannen har anket dommen.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen//SCANPIX

– Skjer ikke ofte

Aktor Torstein Lindquister la ned påstand om at den tiltalte dømmes tre års fengsel. Dette var i samsvar med tiltalebeslutningen.

Lindquister er fornøyd med at retten nå har lagt til grunn kvinnens forklaring.

– Dommen er i tråd med både påstand og i hovedsak de anførslene jeg hadde med hensyn til skyld og straffespørsmålet. Jeg er tilfreds med avgjørelsen i tingretten, sier han.

Lindquister mener saken er spesiell.

– Heldigvis er det ikke så ofte vi kommer over saker der voksne psykisk utviklingshemmede, personer med særskilte behov, utsettes for overgrep.

– Politiet har etterforsket saken og gjort en god jobb. Det er jeg veldig glad for at vi fikk saken til retten, og med et bra resultat.

Lindquister er ikke overrasket over anken.

– Han nektet straffskyld og mente han ikke hadde gjort det. Nå er det kommet anke, og da blir det opp til lagmannsretten å gjøre en vurdering om anken skal henvises til forhandlinger.