Mangel på feiere – her må de hente feierhjelp fra Finland

Flere små kommuner sliter med å få tak i feiere. Som løsning på problemet ser Kautokeino til Finland for hjelp. Det er imidlertid ikke Feiermesternes Landsforening like fornøyde med.

Feier på taket

I dag er det flere små kommuner i Norge som sliter med å få tak i kvalifiserte feiere.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Det er fem år siden feieren har vært her, og jeg har ikke sett han siden. Vi betaler til kommunen, men ser ikke noe til dem, sier Eilert Hansen.

Han bor i Kautokeino kommune, og Hansen er en av mange som opplyser at de ikke har fått feiet pipen sin på mange år i denne kommunen.

Eilert Hansen i Kautokeino savner et besøk av feieren.

Eilert Hansen savner et feierbesøk. Han har ikke hatt besøk fra en feier på fem år og mener det nå er på tide.

Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

Årsaken til det er at Kautokeino er en av flere kommuner i Norge som sliter med å få ansatt feiere.

Men nå er feieren like om hjørnet, men han har tatt turen over grensa fra nabolandet Finland. Kautokeino kommune har nemlig måttet hyre inn en feier fra nabobyen Hetta, som er administrasjonssenteret i Enontekiö kommune.

– De har en feier som er villig ta på seg oppdrag i Norge. Så det er situasjonen hos oss i dag. Vi har en finsk feier som feier hos, sier brannsjef, Nikken Turi.

Brannsjef i Kautokeino kommune heter Nikken Turi

Brannsjefen i Kautokeino, Nikken Turi, sier det er vanskelig å få tak i kvalifiserte feiere i små kommuner. De har prøvd å hyre inn feiere i Alta, men de har nok å gjøre på hjemmebane.

Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

Ikke en ideell løsning

Det er ikke alle som er like begeistret over meldingen om at en finsk feier er hyret inn for å feie norske piper.

Feiermesternes Landsforening påpeker at regelverket feierne må forholde seg til er et annet i Norge enn i Finland.

Feiere i Norge har ikke bare ansvar for å få soten bort fra pipa. Ansvaret for brannsikkerheten i boligen er det huseier som har.

Men feierne skal blant annet føre tilsyn med at det ikke er noen brannfare knyttet til et fyringssted.

Kjetil Jensen

Norske feiere skal også sjekke om det finnes noen brannfeller i husene til folk. De informerer også folk om brannvern og sikkerhet når de renser pipa deres.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Feierne gir også veiledning til huseierne om hva de bør gjøre for å unngå brann, og hvordan de skal opptre om det begynner å brenne.

– Det er mange færre omkomne i brann i Norge enn i Finland, og det er det en grunn til. For feierne er hjemme i alle private boliger som har skorstein. De forteller folk om hvordan de kan unngå brann. Det er den jevnlige påminningen som er så viktig, sier leder Line Holtberget.

Line Holtberget leder i Feiermesternes landsforening.

Line Holtberget er leder i Feiermesternes Landsforening. Hun er klar på at feieren sine oppgaver er mer enn bare å feie pipa til huseiere.

Foto: Privat

Hun legger til at norske feiere har et godt samarbeid med sine kolleger i Finland, men at det er to forskjellige utdannelser og to forskjellige måter å organisere jobben på.

I Norge er det en helt spesiell oppfølging av boligene de feier, siden man i Norge er mer opptatt av brannsikkerhet generelt i hjemmet, enn for eksempel Finland.

– Det er kommunen sitt ansvar å sørge at det er en feiertjeneste som er god nok i forhold til kompetansekrav. Kommunen må avklare med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om det er i orden å bruke feier med finsk kompetanse, sier Line Holtberget.

Feier

Det er viktig at pipa blir renset jevnlig, for om det ikke skjer er sjansen stor for at det kan oppstå en pipebrann.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Fornøyd med finsk hjelp

Brannsjefen i Kautokeino opplyser at de ikke har hatt en feier ansatt i kommunen på over ett år.

Det er fordi det er få kvalifiserte søkere, og nye forskrifter gjør at feierne har fått et større ansvarsområde. For i 2016 ble det vedtatt at alle fritidsboliger også skal feies.

– Det er behov for mange flere feiere i Norge. Det er det absolutt, sier Holtberget.

Men inntil videre er den nye ordføreren i Kautokeino, Hans Isak Olsen, fornøyd med at de har fått bistand fra nabokommunen på finsk side.

– For å avhjelpe den nødssituasjon vi hadde angående feier, så er det her en god løsning, sier Olsen, som legger til at de fortsetter jobben med å få på plass en mer lokal feierløsning.

– Vi må få tak i en kvalifisert feier med de rette kvalifikasjonene.

Hans Isak Olsen er ordfører i Kautokeino. Han representerer Fastboende Liste.

Ordfører i Kautokeino, Hans Isak Olsen, er glad for at en finsk feier kan hjelpe dem. Han er uansett klar på at de ønsker en mer lokal løsning i framtiden.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK