Lyngen skal granske seg selv

Lyngen kommune skal nå gjennomgå alle interne rutiner etter det store jord- og leirskredet sist fredag som feide to hus på sjøen ved Solhov.

Jordskred i Lyngen, Troms

Ingen personer ble alvorlig skadd i skredet i Lyngen, men en mann måtte berges ut fra loftvinduet i huset hans som fløt i sjøen.

Foto: Andrea Taurisano / NVE / Scanpix

Arbeidet med å starte utfylling av store steinmasser i fjæra, ble satt i gang uten at det forelå en søknad om det. Arbeidet ble heller ikke stanset av kommunen.

Men kommunen vil først vente med granskingen til rapporten kommer som fastslår årsaken til raset.

– Vi vil avvente til det foreligger en endelig geologisk- og geoteknisk rapport fra NVE. I rapporten vil det bli klart hva som var den mest sannsynlige årsaken til at raset ble utløst, sier rådmann Leif Egil Lintho i Lyngen til NRK.

Mange i Lyngen har sett at det foregikk omfattende anleggsarbeid i fjæra i området før raset gikk. Men ingen reagerte. Heller ikke ansatte i kommunen, sier rådmannen.

– Jeg vil tippe at de kommuneansatte antok at alle tillatelser var i orden, og at de dermed ikke tenkte noe mer på det. Det er sånn folk flest tenker, sier rådmannen.

Kritiserer ordføreren

Kommunen fikk altså aldri noen byggesøknad fra entreprenøren. Men ordføreren Hans Karlsen (FrP) ble spurt av entreprenøren i sommer om arbeidet kunne settes i gang. Karlsen svarte at det var greit for han dersom det formelle var i orden.

Rådmannen reagerer på ordførerens handlemåte.

– Dette er ingen saksbehandling. Ordføreren saksbehandler ikke den type saker, avslutter rådmannen.