Hopp til innhold

Luftambulansen utsatt for massiv GPS-jamming: – Tyder på at det stammer fra Russland

I verste fall kan GPS-jammingen føre til at luftambulansen ikke rekker fram til pasientene i tide.

Luftambulanse

Både Widerøe og luftambulansen har opplevd store problemer med GPS-signalene under flyvning i Øst-Finnmark den siste tiden.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Russland har tatt i bruk jamming for å sikre luftrommet deres mot langtrekkende presisjonsvåpen.

Det skjer etter at Ukraina gjennomførte droneangrep mot militære mål dypt inne i Russland, ifølge Faktisk.no.

Denne GPS-jammingen påvirker også Finnmark, noe avisa iFinnmark omtalte tidligere denne uken.

– Vi opplever at vi mister GPS-signaler i Øst-Finnmark og har flere rapporter som bekrefter dette.

Det forteller Nikolai Hamre, flygesjef i Babcock, til NRK. Det er ett av selskapene som har ansvaret for å fly luftambulanser i Norge.

– Vi har ikke fått bekreftet at det kommer fra russisk side. Vi vet bare at vi mister satellittsignaler fra GPS og navigasjonssystemer som er GPS-basert når vi er i østlige deler av Finnmark.

Flygeleder i Babcock, Nikolai Hamre.

Flygesjef i Babcock, Nikolai Hamre, sier at mye tyder på at GPS-jammingen de opplever i Øst-Finnmark kommer fra øst.

Foto: Privat

– Det er mye som tyder på at det kommer fra Russland, men vi kan ikke konkludere med det helt ennå, understreker han.

Men én ting har han merket seg.

– Jo lenger vest vi flyr, jo høyere opp i lufta opplever vi jammingen. Det kan tyde på at det er bakkebasert GPS-jamming fra øst vi er utsatt for.

Les også Forsvaret lager varslingssystem for GPS-jamming

FFI jammer GPS-signaler for å finne ut om satellitter kan oppfatte blokkeringen av posisjonssystemet.

Godt forberedt

Hamre opplyser at de har opplevd GPS-jamming med jevne mellomrom de siste årene, men at tilfellene har økt kraftig de siste par månedene.

Det samme opplever Widerøe.

Bare i desember har flyselskapet opplevd bortfall av GPS-signaler i Finnmark 27 ganger, ifølge iFinnmark. Til sammenligning var tallet nede i to til tre tilfeller i måneden før krigen.

Hamre forsikrer om at de er godt forberedte på situasjonen i Øst-Finnmark.

– Vi har gode prosedyrer på dette og backup-systemer som fungerer som de skal. Pilotene vet at det kan skje i disse områdene. I tillegg har vi andre navigasjonshjelpemidler til å ta oss ned hvis vi blir jammet, sier flygesjef Hamre.

Les også Norske fly mister plutselig GPS-signalene: Dette er «jamming»

Jamming av GPS-signaler fra Russland

Forsinkelser

I verste fall kan jammingen føre til at luftambulansen ikke rekker fram til pasientene, eller at de blir forsinket.

– En konsekvens av dette er at vi ofte må fly lengre. Til nå har vi heldigvis bare opplevd å bli forsinket med noen minutter. Og skulle vi miste GPS-signalene i en kritisk fase er det en ekstra belastning, men det er håndterbart.

Luftambulanse, Finnmark. Babcock sitt fly.

Luftambulansen opplever stadig flere problemer med GPS-signalene deres.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Hamre forklarer at jo nærmere bakken de mister GPS-signalene, jo verre er det.

– Til nå har vi bare opplevd jamming i relativt høy høyde. Det har ikke skjedd nær bakken under en GPS-innflyvning. Da er det mer kritisk. I lav høyde kan det i verste fall hindre at vi kommer inn til flyplasser hvor det ligger en pasient og venter.

– Vi har ennå ikke opplevd å ikke komme fram til en pasient grunnet jamming.

Stor oppgang

Senioringeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Nicolai Gerrard, sier at det har vært en betydelig økning av GPS-jamming i Øst-Finnmark siden slutten av februar i år.

De siste to månedene har det toppet seg.

– Spesielt gjennom november så var det veldig stor pågang. Da registrerte vi 22 dager med tilfeller i Øst-Finnmark.

Nkom har utført flere målinger i Øst-Finnmark og nært grensa til Russland. Basert på funnene tyder det meste på at GPS-forstyrrelsene kommer fra russisk side.

– Ja, vi har en formening om det. Vi kan ikke si det 100 prosent, siden vi kun har myndighet til å gjøre målinger på norsk territorium. Men det er det målingene tyder på.

Nicolai Gerrard

Nikolai Gerrard i Nkom forteller at det er en økning i antall GPS-jamminger i Øst-Finnmark i 2022.

Foto: David Jensen

– Hvor sannsynlig er det at dette ikke kommer fra Russland?

– Når vi får inn rapportene så jobber vi med å utelukke ulike kilder. I de aller fleste tilfellene blir potensielle andre årsaker luket vekk. Selv om vi ikke kan si noe 100 prosent sikkert, så er vi ganske sikre på at dette kommer fra et sted utenfor norsk myndighetsområde.

Økning etter februar

I 2022 har Nkom registrert 93 dager med GPS-jamming. Det er flere tilfeller enn i årene mellom 2017 og 2021:

– Det har ikke vært en perfekt overlapp med 24. februar da Russlands invasjons av Ukraina startet, men vi har registrert en betydelig økning av GPS-jamming i det samme tiden etter invasjonen, sier Gerrard og legger til:

– Vi har sett lignende økninger tidligere, for eksempel var under Nato-øvelsen Trident Juncture i 2018, men ikke i det omfanget vi nå ser.

Les også Disse små dingsene kan slå ut redningshelikoptre og flytrafikk

jammetest andøy utstyr