Hopp til innhold

Loppa bryter loven: Gir ikke forsvarlige helsetjenester

Kommuneoverlegen ba om tilsyn ved sykehjemmet i Øksfjord to ganger etter at flere personer døde med influensasymptomer. Nå er det konkludert med at kommunen har brutt loven en rekke ganger.

Øksfjord helsesenter

Fylkesmannen i Aust-Agder har konkludert med at kommunen har brutt loven på flere punkter.

Foto: André Bendixen / NRK

– Det handler om liv og helse, sa kommuneoverlege i Loppa, Olav Gunnar Ballo til NRK, da han tok steget og ba Fylkesmannen om tilsyn ved egen kommune.

Ti pasienter døde på Øksfjord sykehjem i Loppa kommune i Finnmark i januar. I ettertid er en rekke av dødsfallene assosiert med influensasykdom.

Beboerne hadde ikke fått vaksine, til tross for at helsesøster selv skal ha levert dem på sykehjemmet fordi de etter gjentatte purringer ikke var blitt hentet.

Kommuneoverlegen ble bekymret, og sendte to brev til Fylkesmannen der han ba om tilsyn ved sykehjemmet, uten at det skjedde noe.

Mangel på kompetanse og styring i kommunen var også medvirkende årsak til at Ballo krevde tilsyn. Til slutt så han det som nødvendig å stenge sykestua.

På grunn av inhabilitet var det til slutt Fylkesmannen i Aust-Agder som utførte tilsyn, og nå er rapporten klar:

Loppa kommune bryter helse- og omsorgstjenesteloven.

Altaposten omtalte tilsynsrapporten først.

Olav Gunnar Ballo

En rekke ganger har kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo forsøkt å få ledelsen i Loppa kommune til å ta situasjonen på alvor.

Foto: André Bendixen / NRK

Flere mangler

Tilsynsrapporten tar opp at det er generelt mangel på fagfolk i helsetjenesten i kommunen. Og det er ikke sykepleierne som i praksis leder virksomheten på sykehjemmet.

De har også avdekket store språkbarrierer, fordi så stor andel av de ansatte er utlendinger med dårlige språkkunnskaper.

Videre er det avdekket at legens ordrer flere ganger ikke er fulgt opp. Pasienter har fått feil medisin eller ikke fått medisin, blant annet.

Slik har fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Aust-Agder konkludert:

  • Kommunen ikke sikrer forsvarlige tjenester ved Øksfjord sykehjem
  • Hjemmetjenesten håndterer ikke legemidler forsvarlig
  • Ledelsen sikrer ikke at rutiner følges
  • Ledelsen sikrer ikke at tjenestene dokumenteres

Fylkesmannen mener ledelsens måte å styre og kontrollere på har vært en uakseptabel risiko for at pasientene ikke har fått tjenestene til rett tid.

Loppa kommune har fått én måned på å legge fram en plan for hvordan de skal rette opp i lovbruddene som har blitt avdekket.

– Jeg er alvorlig bekymret på Loppa befolknings vegne, erkjenner kommuneoverlege Ballo.

Sykestue på helsesenteret i Øksfjord

Lite opplæring, lite stedlig ledelse og dårlig språkforståelse er noe av det som pekes på i tilsynsrapporten. Det har vært vanskelig å rekruttere helsearbeidere til kommunen, og det har derfor vært en utstrakt bruk av utenlandske vikarer.

Foto: André Bendixen / NRK

Sier opp jobben

Som følge av at kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo gjentatte ganger har forsøkt å få administrasjonen til å ta saken på alvor, uten å ha blitt hørt, har han valgt å si opp jobben.

– Jeg har som kommuneoverlege vært opptatt av åpenhet om helsetjenestene og at vi må ta på alvor de kritikkverdige forholdene som avdekkes. Jeg synes ikke Loppa kommunes administrative ledelse har møtt situasjonen med nødvendig alvor, sier Ballo til Altaposten.

Til NRK utdyper han at han ikke sier opp for å demonstrere, men rett og slett fordi en kommuneoverlege er avhengig av støtte og tillit fra administrativ og politisk ledelse.

– Det virker som de ikke har virkemidler for å ta tak i dette nå heller, og da må jeg finne meg en arbeidsplass der sikkerhet ivaretas, sier Ballo til NRK.

Også fastlege Paul Olav Røsbø har valgt å si opp jobben sin, ifølge avisen.

Synes det er beklagelig

Rådmann i Loppa, Marion Høgmo, sier at kommunen tar tilsynsrapporten på største alvor. Kommunen har begynt jobben med å rette opp i rutinene, og Høgmo mener at det ikke kommer fram noen nye elementer i rapporten.

Høgmo sier at det er beklagelig at Olav Gunnar Ballo nå har sagt opp.

– Han har bidratt til en stabil og faglig dytklig legetjeneste, sier Høgmo, som legger til at de hele tiden jobber med å få tak i fagfolk innenfor helsesektoren, men at det er en stor utfordring.

– Vi gjør så godt vi kan, men jeg vil også berømme de ansatte i helse- og omsorgssenteret som jobber godt for tiden.