Hopp til innhold

Stenger sykestua etter mange advarsler: – Det er uforsvarlig å ha pasienter her

Kommuneoverlege har lenge ønsket tilsyn av helsetjenestene i kommunen. Nå velger han å stenge sykestua.

Øksfjord, Loppa

Kommuneoverlegen har sendt to brev med ønske om tilsyn i Loppa.

Foto: André Bendixen / NRK

– Det handler om liv og helse, sier kommuneoverlege i Loppa, Olav Gunnar Ballo.

Tidligere i år krevde han at Fylkesmannen skulle føre tilsyn ved helsetjenestene i kommunen. Blant annet fordi flere beboere ved sykehjemmet døde med influensasymptomer på nyåret.

Også mangel på kompetanse er en av årsakene til at Ballo har krevd tilsyn, noe som fortsatt ikke er utført i Loppa.

Nå velger kommuneoverlegen derfor å stenge dørene til sykestua.

– Manglende fagpersonell og uklare rutiner gjør at vi ikke kan ta imot pasienter, sier Ballo.

Det var Altaposten som først skrev om denne saken.

Olav Gunnar Ballo

– Det er tverrfaglig enighet om at vi nå må stenge sykestueplassen, sier Olav Gunnar Ballo.

Foto: Mathis Eira / NRK

Vil ta vare på innbyggerne

Dette betyr at pasientene som trenger medisinsk behandling døgnet rundt, nå må bli sendt til Hammerfest sykehus for observasjon. Også pasienter som skrives ut fra sykehuset kan heller ikke tas imot i Øksfjord.

– Vi må ta vare på innbyggerne sin helse. Da er det naturlig at vi ikke kan behandle de her, sier kommuneoverlegen.

Også lederen i Fagforbundet, Halvor Pettersen og tillitsvalgt, Laila Alvilde Johansen sier at behovet for kvalifisere helsearbeidere er stort i kommunen.

– Det er stort arbeidspress på alle som er på jobb. Vi trenger flere sykepleiere, helsefagarbeidere, og tilkallingsvikarer, sier Johansen.

Sykehjemmet i Øksfjord

Ti pasienter døde i januar, og en rekke av dødsfallene assosiert med influensasykdom.

Foto: Ingvild Eriksen / Privat

Skal føre tilsyn

Det er ikke forventet at sykestua skal åpnes med det første. Og Ballo kan omsider fortelle at det skal føres tilsyn ved helsetjenestene i kommunen.

– Vi skal bruke tiden fram til tilsynet på å ruste opp. Det tror jeg innbyggerne setter pris på, sier Ballo.

Rådmann i kommunen, Marion Høgmo, ønsker ikke å kommentere hvorfor det ikke har blitt gjort tilsyn tidligere.

– Men på bakgrunn av de vurderinger som er gjort i denne enkelte saken, må vi se på hvilke tiltak som må iverksettes for å bedre kvaliteten og rutinene, sier Høgmo.

Det er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som er satt til å være settefylkesmann i denne tilsynssaken. Fylkeslegen i Finnmark, Eivind Merok, har meldte seg inhabil.

Fungerende ordfører i kommunen, Stein Thomassen (Ap), ønsker ikke å kommentere.

Siste fra Troms og Finnmark