Hopp til innhold

Har bedt om tilsyn ved sykehjem to ganger etter at flere personer døde med influensasymptomer

Ansatte på sykehjemmet var i forkant av dødsfallene oppfordret til å sette influensavaksine på pasientene, men dette ble aldri gjort.

Øksfjord, Loppa

Kommuneoverlegen i Loppa kommune, Olav Gunnar Ballo, har nå sendt to brev med ønske om tilsyn på sykehjemmet i Øksfjord.

Foto: André Bendixen / NRK

Ti pasienter døde på Øksfjord sykehjem i Loppa kommune i Finnmark i januar. I ettertid er en rekke av dødsfallene assosiert med influensasykdom. Kommuneoverlegen har sendt to brev der han ber om tilsyn ved sykehjemmet, uten at det har skjedd noe.

– Når personer som man tenker kunne vært beskyttet av en vaksine, dør, så er det behov for at myndighetene går inn i ettertid og undersøker hva årsaken kan være, sier kommuneoverlegen i Loppa, Olav Gunnar Ballo.

Beboerne hadde ikke fått vaksine, til tross for at helsesøster selv skal ha levert dem på sykehjemmet fordi de etter gjentatte purringer ikke var blitt hentet, skriver Kommunal Rapport. Det er Altaposten som har omtalt denne saken først.

Ville ikke ha tilsyn

Ballo sitt første brev ble avvist av både fylkeslegen og av kommunens helse- og omsorgssjef, Vera Meyer.

I et brev til assisterende fylkeslege i januar, samtidig som brevet fra kommuneoverlegen ble sendt, anbefalte helse- og omsorgssjefen at virksomheten iverksatte tilsyn selv. Hun har tidligere jobbet hos Fylkesmannen.

Uvanlig mange dødsfall ved sykehjemmet i Loppa og kritikkverdige enkelthendelser var altså ikke nok til at verken Fylkesmannen eller kommuneledelsen ønsket tilsyn.

NRK har vært i kontakt med Vera Meyer som er på ferie og ikke vil uttale seg om saken. Hun henviste til rådmann i Loppa, Marion Høgmo, som NRK heller ikke har kommet i kontakt med.

Olav Gunnar Ballo

Olav Gunnar Ballo, reagerer på myndighetenes håndtering av brevet han sendte til Fylkeslegen.

Foto: Mathis Eira / NRK

Urovekkende

Ballo har nå sendt et nytt brev til fylkesmannen i Finnmark, med oppfordring om å gjennomgå helsetjenestene på sykehjemmet. Ballo synes det er urovekkende at tjenestene ved sykehjemmet ennå ikke er gjennomgått.

Som kommuneoverlege er han en rådgiver overfor rådmann og administrativ ledelse, og det skal være særdeles gode grunner for at de ikke skal følge rådene.

– Jeg gjør ikke dette for å målrette kritikken mot enkeltpersoner, men for å sikre at pasienter ved sykehjemmet og deres pårørende, kan føle trygghet rundt tjenestene de mottar.

Sykehjemmet i Øksfjord

Ti pasienter døde i januar, og en rekke av dødsfallene assosiert med influensasykdom.

Foto: Ingvild Eriksen / Privat

Flere kritikkverdige enkelthendelser

I de samme henvendelsene trekker Ballo også frem en rekke andre kritikkverdige hendelser, fra samme periode.

Stillingen som avdelingssykepleier på sykehjemmet har vært vanskelig å besette, og i tillegg har det vært et høyt sykefravær på sykehjemmet, noe som har ført til høyt vikarbruk.

Han viser også til to hendelser hvor det har vært brukt feil medisiner. Disse enkelthendelsene er politianmeldt.

Rådmann Høgmo har svart på spørsmål fra Kommunal Rapport på e-post. På spørsmål om kvaliteten på tjenestene ved sykehjemmet, svarer hun at den er tilfredsstillende, og at de stadig jobber med forbedring av den og med kompetanseheving, retningslinjer og rutiner.

Nåværende fylkeslege Eivind Merok har nå meldt seg inhabil i saken, og den er derfor sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som skal utnevne settefylkesmann i saken.

Siste fra Troms og Finnmark