– Folk vil ikke lenger stole på at Forsvaret forsvarer landet

LO i Troms reagerer kraftig på kuttforslagene i Forsvaret. – Forslagene skaper stor usikkerhet i folket og vil gjøre at de ikke lenger stoler på at Forsvaret kan forsvare landet, sier distriktssekretær Synnøve Søndergaard.

Forsvaret

Onsdag kveld kom det lekkasjer om at forsvarsministeren ønsker å gjøre kraftige kutt i Forsvaret. Da vil Nord-Norge rammes hardest. Her soldater ved 2. bataljon på Skjold i Midt-Troms.

Foto: Lars Magne Hovtun / Scanpix

Lekkasjer tilsier at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vil legge ned ni militærbaser og kutte 1500 stillinger i Forsvaret. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Synnøve Søndergaard, distriktssekretær i LO i Troms, mener kuttforslagene gjør folk usikre, og at de ikke lenger vil stole på at Forsvaret er i stand forsvare landet.

– Forsvarets viktigste ressurs er at folk stoler på dem. Når Forsvaret ikke lenger har en legitimitet i folket, vil også interessen for å bidra med skattemidler inn til Forsvaret kunne svekkes, sier hun til NRK.

Søndergaard mener dette også vil endre dagens kultur med å avtjene verneplikt.

– Den sitter dypt i det norske folk. Vi vil helst ikke ha et profesjonalisert forsvar. Hvis det bare blir slik at stillingene i Hæren består av lønnet arbeid, vil kulturen bli en helt annen.

Hvis kuttene blir en realitet, vil Hæren og Nord-Norge rammes hardest.

– At det kommer signaler om såpass store kutt gjør også næringslivsaktørene i de berørte områdene usikre, sier Søndergaard.

Mener det ikke er rom for kutt

Synnøve Søndergaard

Synnøve Søndergaard, distriktssekretær i LO i Troms, mener at kuttforslagene gjør både innbyggere og lokalt næringsliv usikre.

Foto: Privat

Den endelige planen for Forsvaret sendes ikke til Stortinget før i midten av juni, men skal ha fått tilslutning i regjeringa.

Ifølge Dagens Næringsliv er hensikten med nedskjæringene å få plass til nysatsinger og sørge for samsvar mellom bevilgninger, struktur og oppgaver.

Også LO i Tromsø reagerer kraftig på kuttforslagene i Forsvaret.

– Vi er bekymret for at også arbeidsplasser som er bygget opp rundt Forsvaret vil forsvinne i Nord-Norge. Samtidig er vi bekymret for at familier blir tvunget til å flytte fra landsdelen, at folk blir tvunget ut i arbeidsledighet og at vi dermed mister mennesker med kompetanse som er viktig for arbeidslivet i landsdelen, sier nestleder Kristine Larsen.

Søndergaard mener det ikke er rom for noe kutt i Forsvaret.

– Jeg var tillitsvalgt her fra 1990 til 2003, og da gjorde vi ikke annet enn å omstille og effektivisere for å skaffe midler til nye våpensystemer og kraftig omorganisering. Nå er det ikke mer å gå på.

Det er blant annet foreslått å flytte forsvarshelikoptrene på Bardufoss til Rygge.

– I min tid i Forsvaret var det flere vedtak på å legge ned Rygge som flystasjon, derfor er jeg overrasket over at forsvarsministeren mener at helikoptrene kan være stasjonert på Rygge, mens virksomheten skal være i Indre Troms, sier Søndergård.

– Folket kan ikke godta dette

Søndergaard mener det er uforståelig at politikerne kan tenke tanken å bygge Forsvaret ytterligere ned.

– Forslagene kommer til tross for anbefalinger fra alle høringsinstanser. Jeg har ikke ord for både irritasjonen knyttet til forslagene, og for bekymringen rundt sikkerheten i nord. Nå utfordres vi i vernesonen rundt Svalbard, og av russerne. Befolkninga kan ikke godta disse kuttene.