LO med kraftig kritikk av næringsministeren etter Sydvaranger-konkurs

LO kommer med kraftig kritikk av Næringsminister Monica Mæland etter at hun i går tok til orde for at Finnmark fylkeskommune skal ta i bruk de regionale virkemidlene for å skape ny virksomhet i Kirkenes.

Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO

Andre nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsen kommer med kraftig kritikk av Næringsminister Monica Mæland etter at hun i går tok til orde for at Finnmark fylkeskommune skal ta i bruk de regionale virkemidlene for å skape ny virksomhet i Kirkenes.

Foto: Trond Isaksen

– Det er vel og bra at Mæland peker på fylkeskommunen som virkemiddel, men det som er kritikken er at nettopp dette virkemidlet har denne regjeringen kuttet.

Andre nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsen, sier regjeringen har kuttet i de regionale virkemidlene med 45 millioner siden de kom til makten.

Gabrielsen mener regjeringen må ta hensyn at Kirkenes er havnet i en ekstra vanskelig situasjon etter at flyktningstrømmen tiltok.

Han oppfatter Mælands utspill som ansvarsfraskrivelse som kan slå ekstra hardt ut for en kommune under svært hardt press.

– Departementet bør reversere kuttene, styrke virkemiddelapparatet og de regionale utviklingsverktøyene som fylkeskommunen rår over, og ikke skyve ansvaret fra seg.

Bruk regionale virkemidler

På Nærings- og fiskeridepartementet sine nettsider skriver ministeren at dersom Sydvaranger Gruve legges ned, er det behov for omstilling og nye arbeidsplasser i Kirkenes. Sydvaranger Gruve har i dag vel 400 arbeidsplasser og er en hjørnesteinsbedrift i Kirkenes.

Monica Mæland

Mæland mener det er fylkeskommunen som sitter på virkemidlene for regional utvikling. Næringsutviklingen må skje i samarbeid mellom lokale myndigheter, etater og virkemiddelapparatet.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Mæland mener det er fylkeskommunen som sitter på virkemidlene for regional utvikling. Næringsutviklingen må skje i samarbeid mellom lokale myndigheter, etater og virkemiddelapparatet.

Mæland sier hun har forståelse for situasjonen de ansatte er i.

– En nedleggelse av gruvevirksomheten vil naturligvis ha store konsekvenser for lokalsamfunnet. Dette er en trist nyhet for de ansatte, og jeg har stor forståelse for den vanskelige situasjonen som de nå havner i, sier Monica Mæland.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark