Hopp til innhold

Samarbeider for å få flere leksehjelpere

Troms fylke ligger over landsgjennomsnittet i frafall i videregående opplæring. Nå vil NHO og Røde Kors redusere frafallet ved å rekruttere flere leksehjelpere fra næringslivet.

Elever som slutter på videregående opplæring, har ofte problemer med skolearbeidet alerede på ungdomsskolen.
I dag hadde næringslivet, ordføreren og røde kors i Tromsø mobilisert for å skaffe flere leksehjelpere.

Leksehjelp

Elever som slutter på videregående opplæring, har ofte problemer med skolearbeidet allerede på ungdomsskolen.

I dag hadde næringslivet, ordføreren og Røde Kors i Tromsø mobilisert for å skaffe flere leksehjelpere.

Trenger flere hjelpere

Sissel Olsen

– Vi trenger flere frivillige leksehjelpere, spesielt med realfagskompetanse, sier Daglig leder i Tromsø Røde Kors, Sissel Olsen.

Foto: Marita Andersen
Bjørnar Eidsmo

– Næringslivet i nord mangler fagfolk, sier Bjørnar Eidsmo.

Foto: Marita Andersen
Sofia Andreassen

Sofia Andreassen fikk hjelp til å løse en vanskelig matteoppgave.

Foto: Marita Andersen

Elever fra Kvaløysletta ungdomsskole var på plass på rådhuset i Tromsø for å gjøre lekser der, og kanskje få litt hjelp også.

– Vi har omlag 30 leksehjelpere nå, men trenger alle vi kan få, sier leder i Tromsø Røde Kors, Sissel Olsen, som var på plass for å rekruttere nye hjelpere.

Ønsker fagfolk

For næringslivet i nord mangler fagfolk, særlig de med realfagskompetanse, i følge Bjørnar Eidsmo i NHO Troms:

– Jeg synes det handler litt om å bygge bro mellom næringsliv og skole, og elever og arbeidslivet. Vi trenger flinke folk i bedriftene våre. Og samfunnsmessig er det veldig verdifullt at flere fullfører skolen og kommer seg ut i arbeid.

Verst i nord

Nesten alle norske skoleelever starter i videregående opplæring etter endt grunnskole, men etter fem år er det kun 70 prosent som gjennomfører med full studie- eller yrkeskompetanse.

Nordland, Troms og Finnmark er de fylkene som har høyest skolefrafall, her gjennomfører kun mellom 48 og 66 prosent av elevene videregående opplæring i løpet av fem år.

Regiondirektør i NHO Troms, Trond Skotvold, er bekymret over det høye skolefrafallet.

– Det nasjonale skolefrafallet, som er blant de høyeste i Europa, er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor i Norge i dag, sier Skotvold.

Fikk hjelp i dag

En av elevene fra Kvaløya som får testet ut leksehjelpen i dag er fornøyd med resultatet:

– Nå forstod jeg det. Det var veldig bra at noen kunne hjelpe meg med matten, fordi jeg tror ikke jeg hadde funnet ut av det selv, sier Sofia Andreassen.

Viktig supplement

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og den rødgrønne regjeringen innførte Leksehjelpordningen høsten 2010. Alle skoler er nå pålagt å tilby leksehjelp til elever fra 1. til 4. trinn.

Denne ordningen har fått mye kritikk for å ikke fungere, men Kunnskapsdepartementet gir ikke opp troen på prosjektet.

Halvorsen mener leksehjelp har stor betydning for barn og unges skolehverdag, og synes Røde Kors leksehjelp er et fint supplement til den offentlige leksehjelpordningen.

– Røde Kors leksehjelp er et flott eksempel på hvordan vi sammen kan hjelpe barn og unge med å komme seg igjennom utdanningsløpet. Jeg håper at så mange som mulig melder seg som leksehjelpere, sier Halvorsen i en pressemelding.