Norway Seafoods legger ned i Mehamn og reduserer i Hammerfest

Norway Seafoods anlegg i Mehamn selges og anlegget i Hammerfest flyttes og halveres.

Tom Olav Johannessen

Tom Olav Johannessen, tillitsvalgt ved Norway Seafoods anlegg i Hammerfest.

Inga Manndal

Ordfører i Gamvik, Inga Manndal

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det er resultatet av Norway Seafoods omstrukturering av anleggene i landsdelen.

– Vi styrker oss i nord, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Men i Finnmark er skepsisen stor.

– Jeg sitter med en ganske stor klump i magen og er veldig fortvilt på vegne av egen kommune, men også på vegne av kyst-Finnmark. For i Hammerfest blir det redusert med 55 industriarbeidsplasser, det var ikke snakk om hvor mange som skulle bygges opp i Båtsfjord og i Mehamn vil det forsvinne 20-25 arbeidsplasser, sier ordfører i Gamvik Inga Manndal.

Manndal kaller denne fredagen en skrekkelig dag da Norway Seafoods offentliggjorde framtidsplanene for anleggene i nordnorge.

Leveringsplikten vil fortsette

Mehamn-anlegget skal selges, I Hammerfest skal arbeidsstokken reduseres med om lag 50 og produksjonen flyttes fra Rypefjord til Forsøl.

Til gjengjeld skal anleggene i Stamsund, Melbu og Båtsfjord styrkes. Også Kjøllefjord skal videreføres med en mulig ny kjøpestasjon.

Konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods forklarer at det først og fremst er en investeringsstrategi.

– Anlegget i Mehamn vil vi legge ut for salg. Vi har ikke greid å skape lønnsomhet i Mehamn, det må vi ta konsekvensen av. Kvotene er knyttet til fartøyene. Og leveringsbetingelsene som ofte blir omtalt, er igjen knyttet til kvotene og de ligger fast. Så de som har leveringsplikt til Mehamn vil fortsette å ha leveringsplikt til Mehamn, sier Farstad.

Og halveringen av arbeidsstokken i Hammerfest sier konsernsjefen skyldes overkapasitet slik det er i dag.

– Den løsningen innebærer at vi flytter fra dagens anlegg i Hammerfest til et nytt anlegg som ligger i Forsøl i Hammerfest kommune. Der kommer vi til å investere i det anlegge for å ruste det opp til filetproduksjon. Vi legger til grunn at det blir om lag 45 ansatte ved det nye anlegget, forteller han.

Thomas Farstad i Norway Seafoods

Konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods

– Det er forferdelig

Tom Olav Johannessen er tillitsvalgt ved anlegget i Hammerfest. Byen som i sin tid hadde hele 1200 arbeidsplasser tilknyttet fiskeindustrien.

Dagens melding fra styret var tung å få.

– Det er klart at det er forferdelig. Det var knalltungt å få høre den. Jeg viste ingenting om hva konklusjonen til styret var før jeg fikk vite det i dag tidlig, sier Johannessen.

Men likevel ser han ikke så mørkt på situasjonen.

– Jeg kan tro på at dette kan bidra til at man klarer å drifte hele året. Og at det er et bidrag til at selskapet skal klare seg økonomisk, forteller han.

Skeptisk ordfører

Fra kontoret på rådhuset i Hammerfest har ordfører Alf E. Jakobsen kjempet en

Alf E. Jakobsen

Alf E. Jakobsen ordfører i Hammerfest.

Foto: Allan Klo

lang og hard kamp for fiskeindustrien i byen. Han føler seg slett ikke beroliget av de planene Norway Seafoods i dag offentliggjorde

– Jeg er veldig skeptisk til det opplegget de legger opp til nå der de reduserer 55 ansatte, sier Jakobsen.

– Tror du at det går en stund så blir en ny runde med omstruktureringer og endringer?

– Ja det har vi sett tidligere. Så stoppet det opp når de ikke fikk lov til å ha større regioner på kvotene. Nå prøver de seg på nytt igjen. Det er et spill som gjør at du gradvis skal legge ned slik at du i neste omgang står igjen med to anlegg, det er Båtsfjord og det er Stamsund, og i neste omgang kan også Båtsfjord gå, forteller han.

Men det tilbakeviser konsernsjef Thomas Farstad.

– Nå satser vi på alle de anleggene som vi skal videreføre. Nå skal vi bygge markeder, vi skal løfte kvaliteten slik at vi får høyere priser for torsken. Dette vil komme fiskerne til gode, det skal bli lønnsomhet i foredlingsindustrien og det vil bidra til tryggere arbeidsplasser i hele landsdelen, sier Farstad.

Nyheter fra Troms og Finnmark