Reagerer på legaliseringskamp: – Cannabis øker faren for psykose

Avdelingsoverlege ved Rus- og spesialpsykiatrisk avdeling ved UNN mener de mulige følgende ved cannabisbruk blir borte i legaliseringsdebatten.

Cannabis-røyking

Røyking av cannabis kan gi alvorlige konsekvenser for brukerne, ifølge Reidar Høifødt, avdelingsoverlege ved Rus- og spesialpsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– De alvorlige konsekvensene cannabisbruk kan få kommer ikke godt nok frem. Folk tar for lett på alvoret, og sammenligner gjerne cannabis med tobakk, sier Reidar Høifødt, avdelingsoverlege ved Rus- og spesialpsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge til NRK.

Lørdag var det en liten demonstrasjon for legalisering av cannabis i Tromsø. Mandag sto lokalpolitiker Brynmor Evans i Miljøpartiet de Grønne frem i avisen iTromsø for å støtte kampen for legalisering av cannabis.

Reidar Høifødt vil fraråde legalisering.

– Med de konsekvensene vi ser av cannabisbruk, da først og fremst røyking, mener vi det er en klar fordel å holde forbruket så lavt som mulig, sier han.

Brynmor Evans sier til iTromsø at han mener legalisering vil føre til en nedgang i cannabisbruk. Det er Høifødt uenig i.

– Det er vanskelig å forutsi hvordan nordmenn vil forholde seg til cannabis dersom det blir legalisert, men teoretiske studier fra USA indikerer at forbruket topper seg rett etter legalisering, før det legger seg på et nivå som er litt høyere enn det var før cannabis ble legalisert, sier avdelingsoverlegen.

Undervurderte skadevirkninger

Flere forskningsresultater viser at bruk av cannabis kan fremskynde psykose.

Forskere ved Sirus hevder også at innholdsforholdet i cannabis har forandret seg de siste årene.

– Man har blitt flinkere til å dyrke fram planter som har et høyt rusgivende stoff, og lavere innhold av det psykosedempende stoffet, fortalte Anne Line Bretteville-Jensen, forskningsleder ved Sirus, til NRK i desember.

– Akkurat det er noe vi ikke måler eller vet så mye om ennå. Men vi ser at vi både behandlingsapparatet og brukerne har ekstremt lite kontroll på hva stoffer som kjøpes illegalt inneholder, sier Reidar Høifødt ved UNN.

Hvilke konsekvenser kan cannabisbruk gi?

– For det første ser vi psykososiale virkninger. Folk som bruker cannabis trekker seg tilbake sosialt, de blir gjerne inaktive og endrer adferd med tanke på døgnrytme. Det blir enklere å droppe ut av skolen, eller å velge å ikke jobbe.

Hasj og marihuana er trolig blitt farligere de siste åra, fordi stoffet som demper psykoser i cannabisplanten er redusert.

Hasj og marihuana er trolig blitt farligere de siste åra, fordi stoffet i cannabisplantene som demper psykoser er redusert.

Drepte tre i psykose

I tillegg kommer de psykiatriske utfordringene. Høifødt forteller at mange alvorlige voldshendelser er utført i psykotisk tilstand som er utløst av cannabisrus, uten at han ønsker å komme med noen eksempler.

Men i trippeldrapssaken i Tromsø i 2009, hvor en nå 44 år gammel mann ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept tre personer, kom det blant annet frem at drapene var utført i en hasjutløst psykose.

Det konkluderte rettspsykiatrisk sakkyndig i saken, Andreas Hemnes, med under rettssaken.

– Ved omfattende bruk av cannabis ser vi også at terskelen for å få hallusinasjoner og forvridde tanker blir lavere. Har man en underliggende tendens til å utvikle psykoser, er det lettere å bikke over dersom man bruker cannabis jevnlig, sier Reidar Høifødt.

– I tillegg er det vanskeligere å diagnostisere den psykotiske tilstanden til mennesker som sliter etter bruk av cannabis.

Ruser seg ikke på medisin

Et annet argument i debatten om legalisering av cannabis har vært bruk av stoffet til medisinske formål. I 2012 ble en cannabis-spray lovlig i Norge. Sprayen skal først og fremst hjelpe MS-pasienter med smerte og muskelkramper.

– Det finnes også indikasjoner på at cannabis kan ha smerte- og kvalmestillende effekt blant annet hos kreftpasienter. Men de medikamentene som inneholder cannabis er neppe noe man kan ruse seg på, sier Reidar Høifødt.

– Og når det gjelder dem som sammenligner cannabis med tobakk, så viser det seg at cannabis er mer skadelig på luftveiene og gir større risiko for KOLS enn tobakk, avslutter han.