– Cannabis ble starten på mitt rushelvete

Da Asbjørn Larsen som ung tok valget om å røyke cannabis, var veien videre til amfetamin og heroin kort. – Tidligere forebygging er helt nødvendig, mener han. I ryggen har han Norsk Narkotikapolitiforening og Tromsø-politiets ungdomsgruppe.

Asbjørn Larsen

I dag er Asbjørn Larsen dagligleder på Kafe X i Tromsø og medlem i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

Foto: Kaja Staude Mikalsen

Asbjørn Larsen har over 25 år som rusavhengig bak seg.

– Det var med meg som de fleste andre. Når jeg først hadde tråkket over en terskel, var terskelen for å prøve amfetamin og heroin mye lavere. Etter cannabis var det ikke så farlig hva annet jeg prøvde. Dette er virkeligheten for veldig mange, sier Larsen til NRK. no.

Cannabis er i dag det mest brukte narkotiske stoffet i Norge. Også blant ungdom.

Larsen syns det er skremmende å se hvor oversett og neglisjert problemet med cannabis har blitt i samfunnet.

– Ungdom er en meget sårbar gruppe. Hvis man ruser seg tidlig, kan det være veldig vanskelig å komme seg tilbake til hverdagen. Spesielt når tåka klarner, og man ser hvor langt alle andre har kommet med sine liv, sier Larsen.

Han mener god forebygging også er god rusbehandling.

(Saken fortsetter under bildet)

Cannabisplante

– Noen få takler fint å røyke cannabis, men det store flertallet takler det ikke. Cannabisen i dag er mye sterkere enn før, og den kan lettere trigge psykoser, sier Asbjørn Larsen.

Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

– Fler voksne og mer ressurser

Kenneth Helberg

Kenneth Helberg, lokallagsleder i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) i Troms.

Foto: Privat

Nå etterlyses bedre tiltak, for å forhindre at ungdom tidlig får rusproblemer.

– I dag er fokuset mest rettet mot å redusere tilbudet av rusmidler, og ikke forebygging. Jeg skulle ønske politikerne ville snu dette fokuset. Det vil man ha mer igjen for på langsikt, sier leder i Norsk Narkotikapolitiforening Kenneth Hellberg til NRK.no.

Men det er også viktig å fokusere på bakmenn, som sitter på profitten og tjener store penger.

– I en perfekt verden skulle det være mer ressurser til de som jobber med ungdom og til de som jobber med beslag. Men det er de store sakene med store beslag som vises på statistikken.

Foreldre, lærere og ledere for idrettslag må på banen tidligere, mener han.

– Politet trenger også mer ressurser til forebyggende arbeid rettet mot unge. Det viser seg stadig at cannabis er inngangsporten til mer alvorlig rusmisbruk. Det finnes store mørketall, sier Hellberg.

Men han roser Tromsø-politiets ungdomsgruppe for sitt arbeid.

– Forebygging er et tverrfaglig problem

Anita Hermandsen

Anita Hermandsen er ofte på skoler å snakker med elever om konsekvenser av å bruke rusmidler. – Erfaringsvis så vet man lite om effekten av dette. Hos noen vekker det også mer nysgjerrighet.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Ungdom som røyker cannabis gjør det ofte i skjul. Dette byr på utfordringer, forteller leder i ungdomsgruppa U18 i Tromsø politidistrikt Anita Hermandsen.

– Å forebygge cannabisbruk hos ungdom er hovedsakelig en tverrfaglig utfordring, hvor et helt apparat må mobiliseres bedre. Det er ikke en jobb som politiet klarer å gjøre alene, sier hun.

For både foreldre og lærere må også følge bedre medo g melde fra om rusmistanker. Kommunen kan med fordel lære sine ansatte som jobber med barn og ungdom mer om rus.

– I dag har vi ikke noe tiltak når der gjelder avrusning av ungdom, røykavvenning eller kommunale tiltak for å få ungdom ut av «tåka»

Det er mange faresignaler både foreldre og lærere kan se etter, forteller hun.

– Når man har røyket cannabis en stund, så går det ofte utover skolen. Man får dårligere karakterer og mer fravær. Det kan også fort gå utover personlig hygiene. Og man bytter vennekrets og vil ikke gjøre den kjent for foreldrene.

– Brukerorganisasjonene kan også hjelpe

Asbjørn Larsen syns det er kjempefint å høre at politiet etterlyser mer tverrfaglig kompetanse.

Han mener den kompetansen brukerorganisasjonene sitter på burde bli brukt mer i forebyggingsarbeidet.

– Vi må samle de gruppene som står nær ungdom og samhandle bedre. Dette gjelder både politiet, kommunen, spesialhelsetjenesten og brukerorganisasjonene. God forebygging er ikke en oppgave man klarer alene, mener Larsen.

Han mener politiet burde bruke mindre ressurser på narkomane på gata.

– Det er viktigere å bruke ressurser på forebygging og bakmenn. La heller slitne narkomane være i fred. De gjør lite skade, og ønsker bare å få dagene til å gå på best mulig måte.

Hasj

Cannabis, og da først og fremst hasj, er det mest brukte illegale narkotiske stoffet i Norge. Ofte røykes det slik som bildet viser, men det kan også spises.

Foto: Johannessen / SCANPIX