Kan ha med medisinsk cannabis til én måneds bruk

Selv om medisinsk cannabis ikke er et lovlig legemiddel i Norge, er det fullt mulig å innføre det. Det er også mulig å innta det, men stoffet skal ikke røykes, ifølge Legemiddelverket.

Medical marijuana

Tollmyndighetene kan ikke nekte pasienter som har fått foreskrevet cannabis som medisin, å ta det med inn i landet.

Foto: Ted S. Warren / Ap

15. april fikk tre nordmenn hente i overkant av 300 gram beslaglagt medisinsk cannabis i Sverige. Toll-anklager Oscar Lindvall beskrev det som en historisk hendelse, og sa at noe slikt aldri hadde skjedd tidligere.

Cannabis til medisinsk bruk

62 slike bokser med cannabis ble beslaglagt av tollen i Sverige.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Cannabisen, som en lege i Nederland hadde skrevet ut på resept, var pakket i 62 bokser, og er et godkjent naturmedisinsk legemiddel i Nederland. Men på grunn av Schengen-avtalen, og fordi stoffet er foreskrevet av en lege og kjøpt på et godkjent apotek, har ikke tollmyndighetene anledning til å beslaglegge det.

Ikke lovlig

Etter en tre måneder lang juridisk runde, ble det svenske tollvesenet tvunget til å levere boksene tilbake. Men selv om de tre fikk ta med boksene hjem til Norge, er cannabisproduktet Bedrocan ikke et lovlig legemiddel i Norge.

Martin Bjerke

seksjonssjef i Legemiddelverket Martin Bjerke.

Foto: Statens legemiddelverk

– Nei, disse produktene er ikke det. Det er ingen som har søkt om det heller. De legemidlene som selges lovlig i Norge, gjennom apotekene, er kun de produktene som er godkjent i Norge, sier seksjonssjef i Legemiddelverket Martin Bjerke til NRK.

Er det snakk om et ulovlig legemiddel i dette tilfellet?

– Det spørs hva du mener med lovlig. I Norge kan ikke dette produktet foreskrives på vanlig måte, men det hindrer deg ikke i å ta det med, sier Bjerke.

Bjerke sier videre at dersom man har med seg et legemiddel på lovlig vis, kan man bruke det, slik det er forutsatt at man skal bruke det.

Må inntas som te eller med inhalator

De tre nordmennene reiser til Nederland én gang i måneden for å kjøpe medisinsk cannabis. Vanligvis kjører de sammen for å spare penger, og kjøper den mengden de har fått resept til på et apotek.

Seniorrådgiver i Legemiddelverket, Anne Sagabråten, sier man kan ha med legemidler for inntil én måneds forbruk, forutsatt at man kan dokumentere at man er den rettmessige eier av legemiddelet, og at det er foreskrevet til medisinsk bruk.

Kan man røyke medisinsk cannabis i sitt eget hjem i Norge?

– Her er det gitt ut en pasientinformasjon fra nederlandske myndigheter. I den informasjonen står det noe om hvordan du skal bruke disse produktene. Det er enten i form av en te eller ved å bruke en spesiell inhalator. Det fremgår av brosjyren at det ikke skal røykes, og det advares mot å røyke det, sier Sagabråten.

Holdningsendring

I 2012 ble cannabismiddelet Sativex godkjent som legemiddel i Norge, som det første cannabispreparat i Norge. Preparatet sprayes under tungen, og er først og fremst til hjelp for MS-pasienter med smerter og muskelkramper.

De siste årene har holdningene til medisinsk cannabis endret seg i flere land. I USA tilbyr nå flere delstater marihuana til medisinsk bruk. Det samme er også tilfelle i flere europeiske land, som Nederland.

Der skrives cannabis ut av leger til behandling av sykdommer som MS, kreft, spiseforstyrrelser og psykiske lidelser. Men i Norge skrives kun Sativex ut på resept. Derfor velger flere nordmenn å ta kontakt med leger i Nederland.

– Kan ikke godkjennes

Jørgen Gustav Bramness

Professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, Jørgen Gustav Bramness.

Foto: UIO

Professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, Jørgen Gustav Bramness, sier det finnes studier som viser at cannabis kan ha en medisinsk effekt på sykdommer som hiv/aids, cellegift-indusert kvalme, økt trykk i øret, smertetilstander og muskelspastisitet.

– Når jeg sier effekt betyr det at de er vist å være bedre enn placebo, men ikke nødvendigvis bedre enn andre medisiner. Denne effekten er vist på gruppenivå, og gjelder ikke nødvendigvis for enkeltpersoner. For de fleste tilstandene vil syntetiske produkter kunne fungere like bra.

Men vi må også huske at medisinsk bruk har bivirkninger som rus, avhengighet og ulykkesrisiko.

Men når det gjelder andre tilstander som Tourettes, ADHD og angst mener Bramness at påstandene om effekt ikke er gode nok til at man kan godkjenne medisinsk bruk generelt.

Bør det åpnes for salg av cannabis på apotek i Norge?

– Dette har jeg egentlig ingen mening om, men medisinsk bruk av cannabis har noen sider som er mer problematiske enn man skulle tro.

– Når man skal fremstille medisiner skjer dette med en streng kontroll på innhold. Om noe skal ha en farmasøytisk kvalitet må det kunne tilfredsstille kvalitetskrav som cannabis som sådan aldri vil kunne oppnå. Uavhengig av om man synes cannabis er for kriminalisert eller ikke, er det altså tekniske grunner til at medisinsk bruk av cannabis er problematisk, sier Bramness.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger