Hopp til innhold

Virke mener regjeringa gjør situasjonen for reiselivet enda mer uforutsigbar

Leder i Virke Reiseliv frykter for framtida til den nordnorske reiselivsbransjen etter nye reiserestriksjoner. Hun mener det er uholdbart at regjeringa gjør situasjonen enda mer uforutsigbar.

Nordlyset danser over Grøtfjord

Det nordnorske reiselivet som har satset på vinterturisme de siste årene, rammes hardt av nye reiserestriksjoner, mener Virke.

Foto: Harald Albrigtsen

Leder for reiseliv i næringsorganisasjonen Virke, Astrid Bergmål, sier situasjonen er alvorlig for reiselivet i nord.

– Mange steder i nord har klart å få til nærmest helårsturisme. Når disse restriksjonene fortsetter, og smittesituasjonen er som den er, ser det ut som vintersesongen kan ryke, sier Bergmål.

Nord-Norge ekstra hardt rammet

Etter en oppblomstring av smitte i Norge, har regjeringen gjort fem nye land røde. Alle reiser som ikke er nødvendig frarådes.

– Det gjør en vanskelig situasjon enda vanskeligere. Reiselivet i nord blir ekstra hardt rammet fordi man har klart å bygge opp en god vintersesong, sier Bergmål.

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål

Leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål frykter for fremtiden til nordnorsk reiseliv.

Foto: Virke Reiseliv

Bergmål er glad for at regjeringen har utvidet permitteringsordningen fra 26 til 52 uker. Men hvis det ikke kommer flere hjelpetiltak frykter hun at turistnæringen i nord blir satt flere år tilbake i tid.

– Nå har vi fått gjennomslag for dette ene tiltaket og det er vi veldig glade for, men situasjonen er like alvorlig og utfordringene er ikke løst.

Flere hjelpetiltak fra regjeringen går ut i slutten av august, og det er enda ikke klart om de vil forlenges. Bergmål mener det haster. Kontantstøtteordning og redusert moms mener hun er viktige tiltak.

– Vi har en situasjon som er veldig vanskelig og når august måned er ferdig er også støtten til faste utgifter ferdig. Det er bare noen uker til og reiselivsnæringa vet ikke om de kommer til å få hjelp til dette videre, sier Bergmål.

Og legger til:

– Jeg synes det er uholdbart at regjeringa har satt denne næringen i en mer uforutsigbar situasjon ved å ikke si ifra før sommeren om hvilken hjelp de kan regne med.

Skal vurdere situasjonen

Finansminister Jan Tore Sanner kan ikke svare på hvilke konkrete planer regjeringa har for reiselivsnæringa når ordningene går ut i slutten av august.

Nå jobber regjeringen med å vurdere situasjonen for reiselivsnæringa og ser på mulige nye tiltak.

Nå når store deler av norsk økonomi har tatt seg opp igjen, trenger vi andre tiltak enn de som kom på plass i første fase av krisen. Vi vurderer løpende målrettede tiltak for de bransjene som er hardest rammet av virusutbruddet, sier Sanner.

Jan Tore Sanner

Finansminister Jan Tore Sanner sier at regjeringa skal undersøke situasjonen i reiselivsnæringa.

Foto: Terje Pedersen

Lever av vintersesongen

Tromsø villmarkssenter er en av bedriftene i nord som får mesteparten av inntektene sine fra vintersesongen.

– Det er tøffe tider for alle som gjennom hardt arbeid har bygd opp bedrifter gjennom mange år. Vi må bare glemme det utenlandske markedet nå.

Det sier daglig leder for Tromsø Villmarkssenter, Tove Sørensen.

Hundekjører Tove Sørensen

Tove Sørensen er hundekjører, daglig leder og eier av Tromsø Villmarkssenter.

Foto: Tromsø Villmarkssenter

Hun mener det er viktig å være forsiktig og lytte til regjeringen, men påpeker at reiserestriksjonene gjør situasjonen verre.

Uten mer støtte fra staten ser Sørensen mørkt på framtida for reiselivet i nord.

– Jeg tror det er så alvorlig at da er reiselivet i nord bare er dødt.

I tillegg til at flere ansatte er permittert, må senteret ta vare 300 Alaska Husky-hunder.

– Dyrene må ha mat, og det er viktig at vi får den støtten som vi fikk i begynnelsen med fôr og veterinærutgifter, sier Sørensen og legger til:

– Det er ei tøff tid, og vi skal klare å stå han av, men vi klarer det ikke alene.

Ønsker norske turister

Trond Øverås er administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv. Han sier at selskapet nå jobber med en kampanje som skal lokke norske og regionale turister til å feriere i nord til høsten og vinteren.

– Vi er på vei inn i en vintersesong som i stor grad bæres av utenlandske turister. Det kommer til å bli utfordrende, men vi sitter ikke stille i båten og venter på at alt er over, sier Øverås.

Trond Øverås, direktør for Nordnorsk Reiseliv.

Leder for Nordnorsk Reiseliv mener det er viktig at reiselivsnæringa får en avklaring på hvilke tiltak regjeringa kan tilby reiselivsnæringa.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Ifølge Øverås er reiselivsnæringa glade for at de kan beholde sine permitterte ansatte og dermed også kompetansen.

Likevel påpeker han at den utvidede permitteringsordningen kun er én komponent av flere som kan løse utfordringene i bransjen.

– Jeg mener at andre tiltak også må komme på plass. Hvordan man eventuelt kan videreføre en kompensasjonsordning vil være viktig, sier Øverås.