Lærerutdanning visste ikke at student var dømt for overgrep mot barn

Lærerstudenten er suspendert fra UiT i Tromsø.

Lærerutdanning

En student ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er suspendert.

Foto: Jørn Inge Johansen/nrk

– En overgrepsdom mot barn er uforenelig med praksis som lærer, sier leder ved lærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø, Odd Arne Tunberg til NRK.

UiT Norges arktiske universitet fikk mandag et anonymt tips om at en av lærerstudentene deres er dømt for seksuell omgang med barn under 14 år. En mann i midten av 20-årene fra Finnmark ble i 2014 dømt til 4 år og 2 måneders fengsel for seksuelle overgrep mot ei da 13-år gammel jente. Siste overgrep skal ha skjedd i 2013, etter at den tiltalte var begynt på lærerstudiet i Tromsø.

Saken ble anket til lagmannsretten, som opprettholdt straffeutmålingen. Den tiltalte har anket saken til Høyesterett, men der er saken forkastet, sier den overgrepsdømtes advokat, Arild Holden.

Får ikke fortsette studiet

– Sett fra vårt ståsted er det forunderlig at en av våre studenter har en overgrepsdom mot seg, og så får ikke vi vite noe om det, sier Odd Arne Tunberg, leder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT til NRK.

Han sier denne saken burde vært fanget opp langt tidligere for å unngå at vedkommende fikk studentpraksis ved skoler i Tromsø. Vedkommende har de siste tre årene hatt flere praksisperioder ved både barne- og ungdomsskoler i Tromsø kommune.

– Vi har informert Tromsø kommune om saken, sier instituttleder Odd Arne Tunberg.

Også rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk sier de tar denne saken på ramme alvor.

Anne Husebekk

Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi har krav på vandelsattest ved studiestart, men er det godt nok? Bør vi snakke med politiet og skoleeier om varslingssystemene er gode nok, sier Husebekk.

Tar saken alvorlig

Anna Amdal Fyhn

Byråd i Tromsø kommune, Anna Amdal Fyhn.

Foto: Trygve M. Andreassen / NRK

– Vi fikk tirsdag morgen informasjon om denne saken, og har startet undersøkelser, sier byråd Anna Amdal Fyhn til NRK.

Tromsø kommune vil nå undersøke skolene der vedkommende har hatt praksis. Fyhn kan ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.