Lærerne sprenger kurstilbudet

Fylkeskommunen forventet 30 påmeldte til et etterutdanningskurs for lærere. De fikk 130.

Klasseromsundervisning

Lærerne i Troms higer etter å viderutdanne seg.

Foto: Åserud, Lise, Lise Aaserud / SCANPIX

– Jo flere som er med, desto raskere får vi implimentert den nye kunnskapen i skolene, og vi får raskere resultter i klasserommet, sier Kent Gudmundsen, fylkesråd for utdanning i Troms til NRK.

Kent Gudmundsen

Fylkesråd for utdanning i Troms, Kent Gudmundsen, er godt fornøyd med oppslutningen rundt videreutdanningen av lærere.

Foto: Kent-Einar Myreng / NRK

Troms fylkeskommune forventet 30 påmeldte til et etterutdanningskurs for lærere. Kurset omhandlet alternative læringsmetoder, og fikk 130 påmeldte.

Leder for Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård, er godt fornøyd med oppslutningen.

– Det er kontinuerlig behov for etter- og videreutdanning av lærere. Før måtte mange lærere selv betale for kurs, og de måtte ta kursene på fritiden sin. Nå er det flere skoler som legger til rette for at lærerne skal kunne bygge kompetanse, og lærerne benytter seg av muligheten, sier han.

– Jeg tror på kvalitetsheving av undervisningen. Det er viktig å være oppdatert, og det er viktig at lærerne får den opplæringen som er nødvendig for å kunne bli enda bedre på akkurat dette.