Få lærere får viderutdanning

Bare halvparten av kommunene i Nordland sender lærere på viderutdanning i år. Det er dårligst i landet, og elevene blir taperne, mener Utdanningsforbundet.

Illustrasjonsfoto: Scanpix

Elevene blir taperne når lærerene ikke får økt sin kompetanse, mener lederen i Utdanningsforbundet i Nordland, Gerd Inger Simonsen.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Gerd-Inger Simonsen, leder Utdanningsforbundet i Nordland

Gerd Inger Simonsen, leder i Utdanningsforbundet i Nordland.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Jeg opplever at lærerne rett og slett sitter og vurderer armoden. Det er veldig få søkere, for det ikke noen penger å hente, sier leder i Utdanningsforbundet i Nordland, Gerd Inger Simonsen.

I Vågan kommune i Lofoten hadde tre lærere søkt om å få ta videreutdanning. Alle fikk nei i utvalget som avgjør søknadene.

Prioriterer ikke videreutdanning

Og Vågan er ikke alene om å mislykkes når det gjelder å videreutdanne lærere.

Ei opptelling viser at en tredel av kommunene her i landet ikke tar seg råd til viderutdanning.

I Nordland er det enda verre, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet, Gerd Inger Simonsen.

– Ut fra statistikk vi har fått tilsendt, kommer Nordland på verstingtoppen når det gjelder videreutdanning av lærere.

Ingen bedring

I 2010 var det like galt i Nordland, og til tross for høye ambisjoner fra politisk hold så går det ikke framover med videreutdanninga av nordlandslærerne. Til syvende og sist er det elevene som rammes dersom lærerne ikke henger med, men Utdanningsforbundet.

– Vi kan ikke ha det slik at vi blir hengende etter i nødvendig kompetanseutvikling, sier Simonsen.

Må betale selv

Kongen fikk tegninger hos førsteklassingene i Svolvær

NY SKOLE I VÅGAN: Kong Harald fikk tegninger hos førsteklassingene i Svolvær da nyskolen ble åpnet i høst.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Politikerne i Vågan i Lofoten har bygget ny barne- og ungdomsskole, som ble innviet i høst.

Men dersom lærerne på skolen ønsker å videreutdanne seg til mer kunnskap og kanskje høyere lønn, er det de selv som må ta regninga. Den Høyrestyrte kommunen bidrar bare til kortere kurs.

Utviklinga er stikk i strid med alle politiske mål, sier lærertilltisvalgt Grete Bremnes.

– Jeg synes det er forferdelig trasig, fordi lærerne er den viktigste innsatsfaktoren i skolen. Og hvis vi ikke har velutdannede lærere, har vi lite å stille opp med, sier Bremnes.