Norske lærere mindre intelligente enn før

Norske lærere er i dag langt mindre intelligente enn for noen tiår siden. Det viser IQ-målinger av lærere utført ved Norges Handelshøyskole.

Illustrasjon.

Dagens lærere er mindre intelligente enn tidligere, viser en ny studie fra NHH. Forskerne mener forklaringen er at læreryrket i dag er dårligere betalt enn før.

Foto: Åserud, Lise, Lise Aaserud / SCANPIX

Norske mannlige lærere er i dag mindre intelligente enn de var for flere tiår siden. Det viser en omfattende studie gjort av en forskergruppe ved Norges Handelshøyskole.

– Fra gullalderen på 1950-tallet har det stadig gått nedover med målt IQ hos mannlige lærere, sier professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøyskole til NRK.

Sammen med Jarle Møen og Helge Sandvig Thorsen har Salvanes gjort en omfattende studie av IQ-en til alle norske menn som ble født mellom 1950 og 1980.

De har sett på IQ-målingene som er utført på sesjon og har krysset dette med valg av yrke. Selv om ikke alle menn gjennomfører førstegangstjeneste, er det så godt som alle 18-årige menn som gjennomfører en sesjon.

Dermed er undersøkelsen gjennomført på så godt som alle norske menn i perioden. Og tallene i studien er klare - lærerne har blitt mindre intelligente enn de var før.

– Skårer mye dårligere på IQ-tester

De som gjorde det best på IQ-testene fikk også bedre karakterer i skolen, og jobber som ga høyere lønn i arbeidslivet, ifølge rapporten.

På en skala fra 1-9 skårer lærerne som er født i 1950 ett poeng bedre i snitt på sesjonsmålingene enn lærere født i 1980, viser studien.

– Lærerne skårer relativt høyt i forhold til gjennomsnittet av befolkningen. Men det at de skårer så mye dårligere enn tidligere er relativt dramatisk, sier Salvanes.

Han viser til at de som ble lærere på 50-tallet skåret på linje med de mest intelligente i befolkningen.

Og forskerne er rimelig sikre på årsaken til at lærerne nå er mindre smarte enn før. Grunnen er at dagens lærere tjener dårligere i forhold til andre med tilsvarende utdannelse, mener de.

– Lav lærerlønn gjør at de mest intelligente velger andre yrker

Forskerne har studert utviklingen i relativ lønn over tid - lønn i forhold til andre yrkesgrupper med lik utdannelse.

– Da ser vi at nedgangen i den relative lønnen til lærerne tilsvarer nøyaktig nedgangen i IQ for lærere. Vi tror at dette er en hovedforklaring på hvorfor lærerne skårer dårligere, sier Salvanes.

Han sier at det er anslagsvis 30 prosent av de som starter i læreryrket som senere velger å bytte til et annet yrke.

– Det vi ser, er at det er de smarteste som forlater yrket, sier Salvanes.

– Gjelder begge kjønn

Selv om IQ-målingene er gjort på menn mener Salvanes at funnene gjelder for lærere av begge kjønn. Forskerne har brukt brødrene til kvinnelige lærere for å kontrollere dette.

– Det er bevist at det er stor sammenheng mellom søsken når det gjelder IQ. Når vi måler disse brødrenes IQ, så ser vi den samme nedgangen der som for de mannlige lærerne, sier forskeren.

Han viser til at det tidligere var mange menn som var lærere i skolen.

– Nå er det blitt flere kvinner, men heller ikke der plukker man de flinkeste, sier Salvanes.

– Trengte nye utfordringer

Kathrine Reine forlot læreryrket til fordel for næringslivet etter ni år som ungdomsskolelærer.

Reine hadde høyere universitets-utdanning innen psykologi, sosiologi og pedagogikk, og forlot skolen til fordel for IT-bransjen.

– Jeg valgte å gå ut av skolen for å få nye utfordringer, og bli presset på det faglige. Jeg ville møte et nytt miljø og tjene mer penger, sier Reine.

Hun sier at hun tror det er de mest ambisiøse som forlater læreryrket, men er opptatt av å få frem at det også er slik at det er veldig mange flinke lærere som blir i skolen.

Men etter noen år i næringslivet savnet Reine skolen og det levende miljøet. Nå er hun tilbake som skoleleder. For to måneder siden startet hun som inspektør ved Li Skole i Nittedal.

– Jeg trives veldig godt i skolen igjen nå, jeg gjør det, avslutter Kathrine Reine.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger