Klarer seg alene bare i bassenget – men mister tilbudet

Ti funksjonshemmede mister tilbudet om bassengtrening fra neste år. Alta videregående skole har ikke lenger råd å betale for det.

Funksjonshemmede mister basseng-tilbud i Alta

HØYDEPUNKT: Bjørn Arvid Sætermo Børstrand (17) klarer seg alene i bassenget, men ikke ellers. (Video: Kai Erik Bull)

17 år gamle Bjørn Arvid er multihandikappet. Men i det øyeblikket han treffer det varme vannet i bassenget, klarer han seg helt selv.

En gang i uka er han og ni andre funksjonshemmede elever ved Alta videregående skole i helsebadet. Nå kutter skolen tilbudet.

Monica Børstrand

Monica Børstrand mener hun burde slippe å kjempe for et tilbud som er så viktig for sønnen hennes.

Foto: Astrid Krogh

– Jeg synes det er bare trist. Vi kjemper hver eneste måned for å opprettholde ting han har fått. Vi kjemper en kamp både i sykehus, i skolesystemet, for bolig og alle veier. Da synes jeg det skal være undøvendig å kjempe for en slik ting som er så viktig, sier moren hans, Monica Børstrand.

– For disse funksjonshemmede elevene er det høydepunktet i uka.

Mestrer å være alene

Det er i bassenget at Bjørn Arvid får den beste treningen. Her klarer han seg på egen hånd og får bygd opp selvtilliten.

– Bjørn Arvid er spastisk på hele venstresida. Han har litt gangfunksjon ved hjelp av to ledsagere, men er helt avhengig av rullestol og hjelp 24 timer i døgnet. Det er kun i bassenget at han faktisk mestrer å være alene. Da reduseres funksjonshemningen hans til et minimum. Her kan han blant annet leke med søsteren og de andre ungene. Han kan gjøre akkurat som han vil, og er ikke avhengig av oss, sier Børstrand.

– Disse ungene kan ikke klage selv, eller stå på for rettighetene slik andre ungdommer gjør. Vi ser alle de tilbudene de andre på videregående skole har og alt de får være med på, og så skal de fjerne det lille de gleder seg til hele uka, sier Børstrand.

Kutter tilbudet til gruppa

For den videregående skolen blir tilbudet for dyrt. Bassengleie og miljøarbeidere hver uke gjør at skolen betaler 600.000 ekstra i året.

Rektor Inger Persen poengterer at det er gruppetilbudet til handikappede elever som blir stoppet fra neste år, men at det fremdeles vil bli vurdert om det må gis et bassengtilbud til enkeltpersoner.

– Det er jo slik i videregående skole at alle opplæring har utgangspunkt i læreplaner og kompetansemål. Vi vil vurdere hva slags behov det er neste år og se om det er enkelte som skal ha tilbudet. For dem som har særskilte behov gjøres det en særskilt vurdering av PPT. Det danner grunnlaget for individulle opplæringsplaner og kompetansemål. Hvis noen av dem tilsier varmebasseng, vil de få det tilbudet.

Ifølge Persen er det ikke alltid like klart hva som er skolens ansvar.

– Tilbudene til funksjonshemmede ligger i et grenseland. Vi må avklare hva som ligger til kommunen, som har ansvar for pleie og helse, mens vi har ansvar for opplæringsbiten.

Nyheter fra Troms og Finnmark