Hopp til innhold

Kutt i utviklingsmidlene, men Frp mener budsjettet er historisk bra

– Finnmark er den store taperen, sier fylkesordfører Runar Sjåstad, og viser til at regjeringa vil kutte mange millioner i utviklingsmidlene. Men Frp mener forslaget til statsbudsjett gir et historisk løft for Finnmark.

Tana Bru

NY BRU: Den gamle brua over Tanaelva skal få en avløser. bygginga starter i 2016 – men det er i tråd med planen.

Foto: Hannah Noste / NRK

– Årets kutt på 16 prosent utgjør 13,3 millioner. Vi har nesten halvert regionale utviklingsmidler over to år. Det kan jeg ikke være fornøyd med, sier Sjåstad.

Men han ser lyspunkter også, som økningen i frie inntekter.

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad

Runar Sjåstad (Ap) mener regjeringspartiene har skapt forventninger om mer enn de leverer.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg er også veldig glad for at man får opp arbeidet i havnene i Berlevåg, Mehamn og Båtsfjord, og at man kommer i gang med Tana bru. Men dette er ikke det samferdselsløftet vi hadde håpet på. Det er riktignok satt av noe til E6, og man viderefører det viktige arbeidet med E105 mot russegrensa, men det er pågående prosjekter. Her er lite nytt, sier Sjåstad.

Mye penger, men lite nytt

Han mener regjeringspartiene skapte mye større forventninger i valgkampen enn de nå oppfyller.

– Regionveisjef Torbjørn Naimak mener det er et historisk godt budsjett, og tror man skal få gjort noe med etterslepet på vedlikeholdet i nord. Er ikke det bra?

– Det er mye penger, men jeg deler ikke hans optimisme i forhold til etterslepet. Av de 300 millionene det ser ut til at vi får til Finnmark, så er halvparten for å videreføre arbeidet på den korte strekningen på E105. Så er det 168 millioner til E6. Jeg kan ikke se at dette skal være med på å ta igjen etterslepet, og slett ikke realisere nye prosjekter.

Frp: Historisk satsing

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt gleder seg over at Finnmark fylkeskommune får 2 prosent mer vekst i inntektene enn landssnittet.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Fremskrittspartiets fylkestingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt er enig at kuttet i utviklingspengene burde vært unngått. Men budsjettet er ellers så bra at kuttet er til å leve med, mener han.

– Tiltakspakken for vedlikehold ganger kommunene. Vi har fått økt vekst i frie inntekter, 2 prosent over landssnittet. Vi har en historisk satsing på samferdsel, med E6, E105, fiskerihavner, farleder og ny bru over Tana. Jeg tror vi er opp mot en milliard til Finnmark, sier Strifeldt.

– I tillegg er fylkesveimidlene tredoblet siden Runar Sjåstads parti satt i regjering. Det er et enormt løft i samferdsel.

Spist opp av prisvekst?

I motsetning til Sjåstad har Strifeldt tro på pengene rekker til å ta igjen noe av etterslepet. Men fylkesordføreren mener tallene kan villede:

– Det gir ikke to–tre ganger så mye satsing om du øker tallet i takt med pris- og lønnsveksten. Det er mye å glede seg over, men ingen grunn til å juble, sier Runar Sjåstad.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Hovedtillitsvalgt og sykepleier Eva J. Ytrehauge, operasjonssykepleier Anette Liberg og kreftsykepleier Marte Lebesby ved dagkirurgien på Klinikk Alta, frykter styret i Finnmarkssykehuset ikke skjønner konsekvensen av å legge ned tilbudet.

Høyre: Vil at sykehusleger skal kombinere jobber

Hans Ragnar Mathisen

Hans Ragnar (78) feiret Tromsø-samenes store dag

Mange hundre turister går daglig opp sherpatrappa til Reinebringen i Lofoten.

Aukande besøkstal: – Allemannsretten er på nokre måtar under press