Hopp til innhold

Lover ikke friske penger til ernæringsstudiet

Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, lover ikke penger til oppstart av ernæringsstudiet i Tromsø. Han mener universitetet selv står fritt til å opprette eller legge ned studietilbud.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

UiT, Norge arktiske universitetet, har alt klart, men vil ikke bruke egne penger på å starte ernæringsutdanning. De kan ta imot 20–25 studenter, men har søkt om penger utenfor budsjettramma. UiT har ventet på friske penger fra Kunnskapsdepartementet, nærmere bestemt åtte millioner kroner.

Det ser det ikke ut til at departementet er villig til å gi dem beløpet de trenger, så langt i alle fall.

Dokumentert behov

Kjersti Toppe i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget tok opp dette skriftlig med ministeren etter at NRK skrev om saken. Hun spurte om Kunnskapsdepartementet ville bevilge pengene nå og begrunnet det blant annet slik:

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe mener det må gjøres noe for å få flere kliniske ernæringsfysiologer.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

« ... Det er i dag mangelfull tilgang på spesialkompetanse i klinisk ernæring i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten er den ofte helt fraværende.
Helsedirektoratet har dokumentert at det fram mot 2020 vil være behov for å øke antall ernæringsfysiologer i helsetjenesten med 700 årsverk. Behovet for utdanningstilbud for kliniske ernæringsfysiologer slik Universitetet i Tromsø nå kan tilby er med andre ord veldokumentert og stort.»

Stortingsrepresentant, Tove Karoline Knutsen, som sitter i samme komite, vil ha studiet inn i revidert statsbudsjett.

Denne typen kompetanse må vi sikre landsdelen, mener hun.

– UiT har selv muligheten

Tall Helsedirektoratet har regnet ut viser at det er stor mangel på klinisk ernæringsfysiologer i hele landet. Men mangelen er altså størst i Nord-Norge.

Landsdelen mangler mellom 45–50 bare i primærhelsetjenesten.

Torbjørn Røe Isaksen

– UiT må selv prioritere, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, skriver i svaret til Toppe at de ikke vil love noen ting. Tvert imot «kaster han ballen» tilbake til UiT. Han skriver:

«..Siden 2009 er UiT tildelt 130 strategiske studieplasser for å støtte opp under særskilte prioriterte satsingsområder. UiT står fritt til å opprette og nedlegge studietilbud i tråd med institusjonens strategiske profil og samfunnets behov. Styret ved den enkelte institusjon er ansvarlig for å forvalte den samlede rammebevilgningen best mulig og gjøre nødvendige prioriteringer for å nå målene som er fastsatt for institusjonen og sektoren.»

Kan starte opp om et år

Instituttleder for samfunnsmedisin, Magritt Brustad, sier de kan starte opp ernæringsstudiet høsten 2016 om de får penger på årets statsbudsjett. Hun var ikke overrasket over svaret fra departementet.

Magritt Brustad
Foto: Kristine Østvold / NRK

– Vi har håp og forventninger til høstens statsbudsjettet, og at vi der får åtte millioner kroner.

Og ministeren skriver til slutt at søknaden fra UiT blir behandlet i de ordinære budsjettprosessene.

«...Om det vil bli prioritert midler til studieplasser i ernæringsfysiologi ved UiT i 2016, vil regjeringen komme tilbake til gjennom forslag til statsbudsjett som blir lagt fram for Stortinget i oktober 2015.»