Kun tre prosent av alle vogntog blir kontrollert

Denne vinteren har vist at mange vogntog som kjører på norske veier ikke er godt nok rustet for forholdene. Men det er vanskelig å kontrollere alle. Nå ønsker Statens vegvesen en lov som ansvarliggjør de som kjøper transport.

Roger Furumo

KREVENDE ARBEID: Roger Furumo, fagkoordinator i Statens vegvesen, kontrollerer et vogntog på grensen mellom Norge og Finland. – Det er et ressurskrevende arbeid.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Etter flere alvorlige ulykker på norske veier med utenlandske vogntog har Statens vegvesen økt antall kontroller ved norske grenseoverganger.

Resultatene har vært nedslående. Under en kontroll på Svinesund tidligere denne måneden fikk 15 av 15 kontrollerte utenlandske vogntog kjøreforbud. Under en kontroll på Utsjok i Finnmark fikk 23 av 47 kontrollerte vogntog bli stående.

Men det er fortatt kun tre prosent av vogntogene på norske veier som blir kontrollert.

– Det er altfor få som blir kontrollert. Samtidig har vi forståelse for at dette er et svært manuelt arbeid som krever mye ressurser, sier administrerende direktør for Norges Lastebileierforbund, Geir A. Moe.

Tidligere denne uken var NRK med på kontroll på Kilpisjärvi tollstasjon, på grensen mellom Norge og Finland, sammen med Geir A. Moe og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Allerede første vogntog ble stanset. Sjåføren fikk ikke fortsette inn i landet.

– Han må stå her til vogntoget får nye dekk. Dette vogntoget er rett og slett trafikkfarlig, sier Atle Joakimsen, regiondirektør i tollvesenet i Troms og Finnmark.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

DÅRLIGE DEKK: Vegdirektør Torbjørn Moe Gustavsen (til venstre) og representanter fra Norges Lastebileierforbund kontrollerer et vogntog som ikke fikk lov til å fortsette inn i Norge.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Kreative løsninger

Geir A. Moe i lastebileierforbundet sier det har blitt færre alvorlige tekniske sikkerhetsbrudd blant vogntog de siste årene, men de ser en økning i useriøse aktører som på kreativt vis vinner oppdrag i en bransje med lave marginer.

– Useriøse aktører slipper unna med lavere kostnader og dårligere sikkerhet. Vi ser en økning i juks, blant annet med lønn og hviletid for sjåførene. Det er konkurransevridende når flere vinner kontrakter på en måte som går på sikkerheten løs, sier Moe.

Dette vil Statens vegvesen og de andre aktørene nå få en slutt på.

– Vi må sørge for at ingen vinner kontrakter som går på sikkerheten løs. Vi ønsker et regelverk som ansvarliggjør dem som kjøper transport. De må sørge for at vogntogene de bruker er utrustet til å sikre trygg transport, sier direktør i Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen.

Han viser til samarbeidsprosjektet Trygg Trailer. Dette er en frivillig ordning der transportkjøperne som frakter varene sine med eksterne transportaktører er ansvarlige for at vogntogene møter norske sikkerhetsstandarder.

– Med denne ordningen får vi til noe, men ikke nok. Utviklingen tilsier at vi må jobbe mer målrettet og eventuelt legge frem et lovforslag til politisk behandling.

Storkontroll på grensen mellom Norge og Finland

BEKYMRET: Regiondirektør for tollvesenet i Nord-Norge Atle Joakimsen (t.v.) er bekymret for at de ikke får kontrollert mange nok. Her sammen med vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Geir A. Moe, administrerende direktør for Norges Lastebileierforbund.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Klarer ikke å kontrollere alle

Tollvesenet i Nord-Norge håper også på endringer.

De registrerer en dobling av godstransporten gjennom grensestasjonene i Nord-Norge. Og hver vinter må de holde igjen flere vogntog, som ikke får fortsette før de har nødvendige sikkerhetstiltak på plass.

Noen blir holdt igjen i over en uke.

– Vi har minstekrav til sikkerhet, som mønsterdybde og at de har med seg kjettinger, sier regiondirektør i Tollvesenet, Atle Joakimsen.

– Men vi klarer ikke å kontrollere alle, og siden vi ser flere problemer med de vi faktisk kontrollerer er det nok større mørketall enn vi tror. Det er bekymringsfullt, sier han.