Hopp til innhold

Halvparten av trailerne fikk kjøreforbud: – Svært nedslående

Etter den tragiske ulykken i Troms, har Vegvesenet skjerpet kontrollen mot grenseovergangene i nord. Resultatet er noen steder nedslående.

Kontroll av vogntog på Bjørnfjell torsdag formiddag

Kontroll av tunge kjøretøy på Bjørnfjell torsdag formiddag.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Etter ulykken hvor Charlie (22) krasjet inn i et vogntog som førte til at han havnet i koma, har Statens vegvesen og Tolletaten samarbeidet med å sende flere kontrollører til Nord-Norge for å sjekke vogntog ved grenseovergangene.

Kontrollørene har ulike opplevelser på de forskjellige grenseovergangene. I Finnmark er resultatet ikke noe å rope hurra for.

Her fikk 23 av 47 kontrollerte vogntog kjøreforbud onsdag, der Utsjok tollsted på grenseovergangen mellom Tana og Finland skilte seg spesielt ut:

– På en av grenseovergangene måtte vi gi 14 av 17 vogntog kjøreforbud. Det er klart at dette er et altfor høyt tall. Det er et svært nedslående, sier Jørn Simonsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen region nord.

Stikkprøvene stemmer

Simonsen forklarer at Finnmark har tre–fire grenseoverganger som de nå har kontinuerlig kontroll ved, og at kontrollene bekrefter stikkprøvene de har hatt tidligere.

Han gir uttrykk for at han er urolig.

Jørn Simonsen

Jørn Simonsen er avdelingsdirektør i Statens vegvesen ved trafikant- og kjøretøyavdelingen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi ser nå at stikkprøvene vi har gjort gjennom året stemmer. Vi har nå hentet kontrollører fra andre deler av landet, noe som gjør at vi får gjennomført kontroller hele døgnet.

– Hvor lenge vil de intensive kontrollene vare?

– Vi har ikke satt noe tidsperspektiv. Det har litt å si på været.

Senere på torsdag ble det klart at samferdselsministeren nå vil innføre disse tiltakene gjennom hele vinteren.

På samme tidspunkt som vogntog ble kontrollert i Finnmark i går, stod inspektør Terje Andersen i utekontrollen og sjekket kjøretøy på Bjørnfjell i Nordland.

Her har resultatene vært mer oppløftende.

– I det store og hele er det veldig lite mangler. Dette har gått seg til godt. Transportørene vet som regel hva som er kravet i Norge. Så langt har vi hatt 25 vogntog i løpet av skiftet, og vi har ikke funnet en eneste feil.

To fokusområder

Bjørnfjell hadde gode forhold med rundt 15 minusgrader på onsdag, noe som i utgangspunktet er gode vinterforhold for vogntog.

Andersen sier at det er dekk og kjettinger som er det de fleste ryker på når det blir kaldt, og spesielt når de kommer nedbør på vinteren.

Terje Andersen

Terje Andersen er inspektør i utekontrollen i Statens vegvesen.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Dekk og kjettinger er det vi har fokus på nå. Det er store utfordringer både med fremkommelighet for store kjøretøy, så det er viktig at dette er på plass for trafikksikkerheten.

– Er den alvorlige ulykken i forrige uke noe som skjerper dere ekstra?

– Vi i utekontrollen driver slik kontroll hele vinteren, men nå har vi fått beskjed om at vi skal ha fokus og intensivering av arbeidet rundt grenseområdene, ja.

Andersen sier at det ikke nødvendigvis er riktig at utenlandske vogntog er verstingene.

– Jeg kan ikke si så mye om hvem som oftest blir tatt i kontroll. Vi har tall og statistikk som sier at det er ganske jevnt fordelt mellom norske og utenlandske kjøretøy.

Tunge kjøretøy stanset i kontroll

Bjørnfjell har gode forhold i dag.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
Terje Andersen

Terje Andersen inspektør i utekontrollen i Statens vegvesen i distriktet Midtre Hålogaland. Her sjekker han dekket til et vogntog som har blitt stoppet på Bjørnfjell.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
Kjetting blir satt på dekk

Kjetting blir satt på et dekk på et vogntog.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK