Hopp til innhold

Kulturrådet overtar tilskuddsordning for kvenske tiltak

Kulturrådet skal fra 1. januar forvalte tilskuddsordningen for kvensk språk og kultur. Det har Kommunal- og distriktsdepartementet bestemt ut fra en samla faglig vurdering. Ordningen flyttes dermed fra Troms og Finnmark fylkeskommune som fikk denne oppgaven for første gang i 2020.

Departementet viser til at kvener bor over hele landet, og at det både i nord og sør er et økende engasjementet for kvensk språk og kultur. «Kulturrådet forvalter allerede i dag to andre tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter, og det er hensiktsmessig å samle alle tilskuddsordningene for nasjonale minoriteter på ett sted. Da kan søknader sees i sammenheng når det er aktuelt», skriver departementet i en e-post.

Terje T Wollmann holder fortellerstund om NILS og MAGGA tegneserien i Kirkenes.
Foto: Evy Andersen / FINNLITT

Siste fra Troms og Finnmark